Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Adriatic Slovenica d.d. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Adriatic Slovenica d.d. in jih Adriatic Slovenica d.d. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007)in Zakonom o zavarovalništvu.