Varstvo osebnih podatkov

Podatki, ki jih Adriatic Slovenica d.d. pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Adriatica Slovenice d.d. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in druge pravice posameznika, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov vključno z možnostjo vložitve vprašanj, zahtev ali pritožb glede ravnanj z osebnimi podatki, so navedene v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, dostopni preko www.as.si/vop.