Zgodovina

13. februarja 2019 postane ADRIATIC SLOVENICA del Skupine Generali; 100 % lastništvo prevzame Generali CEE Holding, B. V.

2019

17. julija 2017 ADRIATIC SLOVENICA prek podružnice Zagreb vstopi na hrvaški trg dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

2017

29. avgusta 2016 postane ADRIATIC SLOVENICA edini družbenik KD Skladov,  prve slovenske družbe za upravljanje

2016

5. februarja 2016 ADRIATIC SLOVENICA, kot prva zavarovalnica v Sloveniji ustanovi specialistično ambulanto Zdravje AS v Ljubljani

2016

31. decembra 2015 pripojimo KD životno osiguranje d.d. Zagreb k podružnici Adriatic Slovenica d.d. v Zagrebu 

2015

20. novembra 2015 ADRIATIC SLOVENICA zabeleži 25. obletnico uspešnega delovanja

2015

​Skupaj praznujemo 20 let Skupine KD

2014

1. oktobra 2013 ADRIATIC SLOVENICA prevzame portfelj sestrske zavarovalnice KD Življenje in zavzame 15 % delež trga

2013

ADRIATIC SLOVENICA kot del SKUPINE KD GROUP sprejme novo strategijo in postaja nosilna družba skupine

2012

20. novembra 2010 ADRIATIC SLOVENICA zabeleži 20. obletnico uspešnega delovanja

2010

Zavarovalnica SLOVENICA ŽIVLJENJE se preimenuje v KD ŽIVLJENJE d.d.

2007

Iz ADRIATICA in SLOVENICE nastane ADRIATIC SLOVENICA d.d., 2. največja slovenska zavarovalnica

2005

Iz SLOVENICE nastane nova življenjska zavarovalnica SLOVENICA ŽIVLJENJE d.d.

2005

SLOVENICA pridobi večinski delež v ADRIATICU

1999

KD HOLDING d.d. postane večinski lastnik SLOVENICE

1996

ADRIATIC ima sklenjenih že 150.000 dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

1994

ADRIATIC že razširi svojo tržno mrežo po vsej Sloveniji in v Pulj. Število njegovih zavarovanj zraste za 166 odstotkov

1993

Nastanek SLOVENICE, zavarovalne delniške družbe

1992

Nastanek ADRIATICA, prve zavarovalne delniške družbe v Sloveniji

1990