Vrednote, poslanstvo in vizija

Pri svojem delu sledimo našim petim vrednotam. Nanje stavimo v medsebojnih odnosih, zrcalimo pa jih tudi navzven, v odnosu do naših strank, poslovnih partnerjev in vseh ostalih deležnikov v okolju.

Odgovornost

S svojim delovanjem sporočamo, da smo zanesljivi. Vsi, ki sodelujejo z nami, lahko računajo na nas, saj ravnamo po načelu dobrega gospodarja in dosledno izpolnjujemo svoje obljube. Uresničujemo pričakovanja, ki jih imajo do nas naše stranke, okolje in zaposleni.

Zaupanje

Zaupanje gradimo na visokih etičnih standardih, ki temeljijo na odprtih medosebnih odnosih in zagotavljajo enotno delovanje. Z zaupanjem ustvarjamo okolje, v katerem spoštljivo in z medsebojno pomočjo odpravljamo ovire in rastemo. Naše ravnanje  temelji na  spoštovanju  skupnih dogovorov.

Proaktivnost

Neprestano razmišljamo o naših naslednjih korakih, saj premoremo dovolj poguma in zrelosti, da ustvarjamo spremembe. Svoja proaktivna dejanja usmerjamo k doseganju rezultatov, tako na področju poslovanja kakor zadovoljevanja potreb naših strank, lastnikov in zaposlenih. Naš pogled je usmerjen v prihodnost.

Strast in veselje

Radi imamo svoj posel, zato pri svojem delu izžarevamo strast in veselje. Izzive sprejemamo z optimizmom, saj verjamemo, da lahko stvari premikamo na bolje. Strast in veselje nam dajeta zagon, da se ne ustavimo na pol poti, ampak nadaljujemo začrtano pot do cilja.

Zmagovalna miselnost

S svojim delom in rezultati dokazujemo, da smo zmagovalci. Uspehi so plod skupnega dela, sodelovanja in zagnanosti zmagovalne ekipe, ki jo sestavlja preko tisoč zaposlenih. Verjamemo v svoj uspeh, saj nas vodijo visoke moralne vrednote in spoštovanje integritete vsakega posameznika.

Adriatic Slovenica želi postati ena vodilnih zavarovalno-finančnih skupin z glavnim trgom v Sloveniji in podružnico na Hrvaškem. Na teh trgih bo zavarovalnica prodajala premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja, dopolnjena z visoko kakovostnim upravljanjem premoženja in naložbenimi produkti. V zavarovalnici postavljamo v središče vseh svojih aktivnosti stranko, za njene potrebe pa razvijamo kakovostne in konkurenčne rešitve - produkte, storitve in prodajne poti.

Naše poslanstvo je zagotavljanje celovite zavarovalne zaščite in prepoznavanje tveganj za večjo varnost naših strank. Nudimo jim najboljše zavarovalne rešitve po pošteni ceni in vso strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod.   

Strankam stojimo ob strani in si prizadevamo preseči njihova pričakovanja, saj jim s sodobnimi in transparentnimi storitvami zagotavljamo nove dimenzije varnosti.