Matija Šenk, član uprave

Univerzitetni diplomirani inženir matematike, rojen 1962, z več kot 20-letno zavarovalniško kariero in bogatimi izkušnjami na vodstvenih mestih je petletni mandat v upravi AS-a nastopil 30. januarja 2014, ko mu je Agencija za zavarovalni nadzor podelila dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave. 

V upravi zavarovalnice je odgovoren za področje zavarovalnih primerov, upravljanje s tveganji, aktuarske dejavnosti, strateško pozavarovanje in preprečevanje ter odpravljanje prevar. 

Matija Šenk je v družbah Skupine KD Group zasedal več vodstvenih položajev, od člana in predsednika uprave Slovenice, do člana uprave Adriatica Slovenice, dolgoletnega predsednika uprave KD Življenja in izvršnega direktorja KD Group. Je član številnih zavarovalniških združenj in zvez, hkrati pa tudi avtor in soavtor knjig ter člankov o zavarovalništvu.