Ugled in zadovoljstvo

Že vrsto let skrbno spremljamo in preučujemo zadovoljstvo zavarovancev ter poznanost in ugled družbe z raziskavami zunanjih, neodvisnih inštitucij. Zadovoljstvo zavarovancev, poznanost in ugled družbe so naš ključni kažipot za odkrivanje potreb in razvijanje zavarovanj, storitev ter poslovnih procesov, katerih cilj je zadovoljena stranka in uspešno poslovanje zavarovalnice.


V AS-u imamo 87 % zadovoljnih zavarovancev, kar 33 % pa jih je zelo zadovoljnih!2

 

Škode rešujemo hitro

Pomembno nam je, da pričakovanja zavarovancev izpolnjujemo tudi pri reševanju škodnih primerov. V interni raziskave, ki jo med našimi zavarovanci izvajamo že enajst let, se več kot 77 % anketiranih strinja s trditvijo, da AS hitro reši škodo.1  Kar 57 % vprašanih pa je tej trditvi pripisalo oceno 5 ali odlično.1


1 -  Interna raziskava zadovoljstva zavarovancev v Procesa reševanja zavarovalnih primerov 2016; 2 - Raziskava Zavarovalniški monitor (2016)