Ugled in zadovoljstvo

Že vrsto let skrbno spremljamo in preučujemo zadovoljstvo zavarovancev ter poznanost in ugled družbe z raziskavami zunanjih, neodvisnih inštitucij. Zadovoljstvo zavarovancev, poznanost in ugled družbe so naš ključni kažipot za odkrivanje potreb in razvijanje zavarovanj, storitev ter poslovnih procesov, katerih cilj je zadovoljena stranka in uspešno poslovanje zavarovalnice.


V AS-u imamo 83 % zadovoljnih zavarovancev, kar 39 % pa jih je zelo zadovoljnih!2

AS je med vsemi zavarovalnicami na trgu pomembna druga izbira pri sklepanju novih zavarovanj, takoj za največjo zavarovalnico na trgu.2

Škode rešujemo hitro

Pomembno nam je, da pričakovanja zavarovancev izpolnjujemo tudi pri reševanju škodnih primerov. V interni raziskave, ki jo med našimi zavarovanci izvajamo že deseto leto, se več kot 87 % anketiranih strinja s trditvijo, da AS hitro reši škodo.1  Kar 71 % vprašanih pa je tej trditvi pripisalo oceno 5 ali odlično.1


1 -  Interna raziskava zadovoljstva zavarovancev v Procesa reševanja zavarovalnih primerov 2016; 2 - Raziskava Zavarovalniški monitor (2016)