Strategija poslovanja

Naša strategija temelji na več kot dvajsetletnih izkušnjah in zaupanju. Smo zavarovalniška skupina z osrednjim trgom v Sloveniji. Svojim strankam, posameznikom in podjetjem omogočamo zavarovalno zaščito tudi prek meja. Ponujamo popolno ponudbo zavarovanj in storitev za celovito varnost oseb in premoženja. Inovativni poslovni procesi, novi poslovni modeli, prodajne poti in zavarovalne rešitve, ki jih stranke prepoznavajo in cenijo, sodijo med naše najvišje prioritete. Želimo presegati pričakovanja naših zavarovancev. Ustvarjamo nove dimenzije varnosti.


Vsak dan gradimo dolgoročna partnerstva s strankami, ki cenijo kakovostno ponudbo, strokovne in učinkovite storitve. Hitro rešujemo škode in učinkovito komuniciramo novosti, ki strankam omogočajo še večjo varnost in prihranek. Proaktivno spremljamo želje zavarovancev in se odzivamo na potrebe sodobnega časa. Sledimo tehnološkim trendom in novosti inovativno vpletamo v storitve in ponudbo, ki jo prilagodimo zavarovancu, podjetju ali posamezniku.
Naša pomembna konkurenčna prednost je celovita zavarovalna zaščita na enem mestu. Pod eno, varno streho poskrbimo za varnost, posameznika in vsega premoženja. Osebno varnost zagotavljamo z najširšo paleto zdravstvenih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj, ki so prilagojena potrebam vsakogar. Ob tem nudimo kakovostne asistenčne storitve in podporo, ki zaokrožujejo krog varnosti naših zavarovancev. Ponudbo ves čas dopolnjujemo s fi nančnimi rešitvami, ki ob zavarovanju omogočajo donosno varčevanje, obenem pa zagotavljajo varno jesen življenja. Prepoznavamo tveganja in podjetjem nudimo zavarovalne rešitve za najširši spekter poslovnih tveganj in naravnih nesreč. Obenem v sodelovanju z vodstvom podjetja zagotavljamo vrhunsko zaščito vseh ključnih področij poslovanja in zaposlenih. S tem bistveno povečujemo poslovno in stroškovno učinkovitost podjetja.
Razvijamo prožno organizacijo, ki nam omogoča hitro in učinkovito prilagajanje v spreminjajočih se tržnih in zakonodajnih razmerah. Ponujamo kakovostne, sodobne in hkrati cenovno ugodne zavarovalne produkte in storitve. Ob tem je pomembno, da delujemo z optimalnimi stroški, hkrati pa ohranjamo tehnološko svežino in najvišjo kakovost storitev.
Razvijamo organizacijo, ki jo navznoter in navzven povezuje naših pet vrednot. Ustvarjamo delovno okolje, ki motivira zaposlenega in spodbuja timski duh ter sodelovanje. Svojo energijo zrcalimo navzven, da jo začutijo naše stranke. Sodobne produkte in strokovno svetovanje povezujemo v polni krog varnosti – s stranko v središču vseh naših prizadevanj. Prav tako se povezujemo s širšim okoljem in s podporo različnih družbenih projektov in posameznikov omogočamo razvoj in bogatitev okolja, v katerem živimo in ustvarjamo.