Osebna izkaznica

Adriatic Slovenica d. d. je matična družba Skupine AS.

Osnovni podatki
Ime družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d. d.
Skrajšano ime ADRIATIC SLOVENICA d. d.
Sedež družbe Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper – Slovenija
Telefon +386 5 66 43 100
E-pošta info@as.si 
Spletno mesto www.as.si; www.as-skupina.si
Matična številka 5063361
Ident. št. za DDV SI63658011
Višina osnovnega kapitala 42.999.529,80 EUR
Datum registracije 20. november 1990
Lastniška struktura 100 % Generali CEE Holding B. V.
Bonitetna ocena BBB + / stable (Fitch Ratings)
 
* Dovoljenje AZN št. 30200-1598/05-24. 
 
* Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
 
* Adriatic Slovenica je članica Slovenskega zavarovalnega združenja.

 

Povezane družbe:

Za izboljšanje procesa izterjave in za bolj učinkovito obvladovanje operativnih tveganj, je AS 24. novembra 2011 ustanovil hčerinsko družbo z omejeno odgovornostjo Prospera d.o.o. Poglavitna dejavnost družbe je izterjava terjatev, predvsem tam, kjer se izvajajo sodni oziroma insolventni postopki. Družba uspešno in stabilno posluje, njena temeljna usmeritev v prihodnje pa ostajajo odkupi terjatev od matične družbe. 

 

Družba trži WIZ avtomobilska zavarovanja od 28. maja 2012, ko je zavarovalnica AS pod blagovno znamko WIZ ponudila prvo povsem spletno avtomobilsko zavarovanje. Na spletnem mestu www.wiz.si je obiskovalcem z dinamičnim življenjskim slogom na voljo enostavno, cenovno ugodno in kakovostno zavarovanje, prek spleta pa lahko izberejo še kritja WIZ Voznik, WIZ Kasko, WIZ Asistent in WIZ Nezgoda, od leta 2014 pa tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Zavarovalnica AS, ki ima pomemben del portfelja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se želi zaradi napovedanih zakonodajnih sprememb na tem področju pripraviti ter hkrati vplivati na razvoj zavarovalnega trga pogodbenih zdravstvenih in drugih osebnih zavarovanj v Sloveniji. Ustanovitev in zagon podjetja »Zdravje AS d.o.o.« omogoča vzpostavitev s strani zavarovalnice AS želenih razlikovalnih prednosti oz. edinstvenosti ponudbe, saj bo zavarovalnica partnersko sodelovala z lastnim izvajalcem zdravstvenih storitev.
Temelj vizije in poslovne strategije podjetja Zdravje AS d.o.o. je ponuditi zavarovancem vrhunske zdravstvene storitve, takrat ko jih potrebujejo. Z vzpostavitvijo lastnih ambulant bodo zavarovanci obravnavani prednostno, po vnaprej dogovorjenih procesih in s krajšimi čakalnimi dobami.
AS je skladno z razvojno strategijo skupine postal avgusta 2016 edini družbenik doslej sestrske družbe Generali Investments, najstarejše in ene vodilnih družb za upravljanje premoženja v Sloveniji. Skupina AS s tem konsolidira dejavnost in zavarovalniško ponudbo bogati s ponudbo varčevalnih produktov. Generali Investments upravlja Generali Krovni sklad s 16 podskladi, ki investirajo premoženje skladov v različne vrednostne papirje (delnice, obveznice, depozite) na svetovnih kapitalskih trgih. So ena izmed največjih družb za upravljanje v Sloveniji, zunaj nje pa delujeta dve hčerinski družbi, ki skupaj upravljata sedemnajst investicijskih vzajemnih skladov (trinajst na Hrvaškem in štiri v Makedoniji). Premoženje skladov družbe Generali Investments upravlja uigrana ekipa priznanih strokovnjakov, ki za uspešno upravljanje prejemajo številna priznanja, tudi mednarodna, in se redno uvrščajo na lestvico najboljših slovenskih upraviteljev. 

Družba Agent Zavarovalniško zastopanje d.o.o. Izola je nastala leta 1991, in od ustanovitve dalje za Adriatic Slovenico d.d. ekskluzivno opravlja storitve zavarovalnega zastopanja. Agent posluje na lokacijah v Kopru, Izoli in Luciji ter preko mreže zavarovalnih zastopnikov in svetovalcev za življenjska zavarovanja.