Zakaj postati AS?

Pomembno načelo družbe je spodbujanje izobraževanja in dostop do znanja. Izobraževanje in usposabljanje razumemo kot našo veliko konkurenčno prednost in kot našo najdonosnejšo naložbo. Možnosti za izobraževanje so široke in prilagojene posameznikom ter njihovim zadolžitvam v družbi. Izobraževanja vsako leto dograjujemo z novimi vsebinami in pristopi. Spodbujamo prenos znanja med zaposlenimi in vse večji poudarek dajemo usposabljanjem, ki jih izvajajo naši zaposleni.

Odgovornost, zmagovalna miselnost, proaktivnost, zaupanje ter strast in veselje so naše vrednote, na katere stavimo v medsebojnih odnosih znotraj družbe, zrcalimo pa jih tudi navzven, v odnosu do naših strank, poslovnih partnerjev  in vseh ostalih deležnikov v okolju. 

Raziskave* kažejo, da se ugled zavarovalnice iz leta v leto izboljšuje. Med finančnimi ustanovami tako zasedamo drugo mesto po ugledu. Sistematično izvajamo tudi meritve organizacijske klime. Meritve zadovoljstva zaposlenih kažejo, da je več kot 75 odstotkov zaposlenih visoko zadovoljnih z zaposlitvijo v AS-u (rezultati merjenja organizacijske klime SIOK 2013). 
 

*Raziskava Ugled podjetja, Kline & Partnerji 2014

Zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje, za dobre medsebojne odnose in pozitivno klimo pa skrbimo z družabnimi dogodki in letnimi srečanji. Spodbujamo druženje zaposlenih v prostem času z aktivnostmi športno-kulturnega društva. Zaposlenim zagotavljamo preventivne zdravstvene preglede ter kolektivna nezgodna in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, ki jih delno sofinancira družba.