Poslovanje

Zavarovalnica AS je leta 2016 nadaljevala uresničevanje svoje strategije, ki si jo je zadala v srednjeročnem načrtu poslovanja. Po združitvi Zavarovalnice Maribor in Tilie v Zavarovalnico Sava vstopa AS v leto 2017 kot tretja največja zavarovalnica na slovenskem trgu, s tržnim deležem 15,1 %, ki ga je glede na predhodno obdobje povečala za 0,1 odstotne točke. V preteklem letu smo zabeležili rast vseh treh segmentov poslovanja. Najvišjo rast smo zabeležili pri življenjskih in pokojninskih zavarovanj (skupaj s prilivi v pokojninske sklade 6,6 %). Premoženjska zavarovanja brez zdravstva so zabeležila 2 % rast. Na področju zdravstvenih zavarovanj smo uspeli ustaviti negativne trende na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj; največ so k rasti tega področja prispevala dodatna zdravstvena zavarovanja.
 
Z 11,9 milijona evrov doseženega čistega dobička v letu 2016 zavarovalnica ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja, pri tem je bila dosežena 12,1-odstotna dobičkonosnost kapitala (ROE).  
 
Po metodologiji Solventnosti II zavarovalnica ohranja presežno kapitalsko ustreznost, ki jo je še dodatno izboljšala z izdajo podrejenega dolga v prvem polletju 2016, ko je na podlagi ponudbe za izdajo vrednostnih papirjev, naslovljene na dobro poučene vlagatelje, izdala obveznice v skupni nominalni vrednosti 50 milijonov evrov. Obveznice so uvrščene v večstranski sistem trgovanja (MTF) Irske borze - Irish Stock Exchange's Global Exchange Market (»GEM«). Zbrana sredstva je zavarovalnica uporabila za krepitev kapitalske ustreznosti in nakup poslovnih deležev v družbi KD Skladi, d. o. o. Na ta način Skupina AS uresničuje zastavljeno strategijo, ki temelji na zavarovalništvu, dopolnjenem s ponudbo visoko kakovostnega upravljanja premoženja in varčevalnih produktov. 
 
Preteklo leto je zavarovalnica uspela zadržati visoko finančno stabilnost poslovanja, ki je bila potrjena od mednarodne bonitetne agencije Fitch Ratings. Ta je Adriaticu Slovenici podelila bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«. Ocena gibanja bonitetne ocene ostaja »stabilno«, kar odraža močno pozicijo na slovenskem zavarovalnem trgu in trgu upravljanja premoženja ter potrjuje primerno kapitalsko ustreznost zavarovalnice.
 
V 2016 smo za naše zavarovance vzpostavili delovanje »Centra Zdravje AS«. Ta povezuje in nadgrajuje obstoječe asistenčne storitve z zdravstvenimi storitvami in zavarovancem ponuja jasne in učinkovite rešitve za njihove zdravstvene težave. Vzpostavili smo delovanje prve lastne ambulante, ki predstavlja začetek oblikovanja bodoče mreže lastnih izvajalcev zdravstvenih storitev, s katero bo zavarovalnica lažje dosegala razlikovalne prednosti in vzpostavila standarde zdravstvenih storitev. 
 
Na trgih v tujini je zavarovalnica uspela utrditi poslovanje svoje podružnice na Hrvaškem. Tu je leta  2016, poleg življenjskih zavarovanj, pričela tudi s spletno prodajo avtomobilskih zavarovanj. Podružnica Zagreb je leto začela z močno oglaševalsko kampanjo zavarovalnice AS kot nove kompozitne zavarovalnice, ki vstopa na hrvaško tržišče in izvaja novo, internetno prodajo avtomobilskih zavarovanj. Podružnica je tudi hitro vzpostavila klicni center za pomoč pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj. Lani oktobra so na strani www.as-direct.hr sklenili že prvih tisoč avtomobilskih polic. 
 

Izkaz poslovnega izida

Bilanca stanja