Finančni poudarki


Pomembnejši finančni podatki v letu 2017
Obračunane premije 303,8 mio EUR
Obračunane škode 223,4 mio EUR
Čisti poslovni izid 11,4 mio EUR
Tržni delež 14 %
Donosnost kapitala (ROE) 11,9 %
Obračunana kosmata zavarovalna premija (v mio EUR)

Obračunani kosmati zneski škod (v mio EUR)

Čisti poslovni izid (v mio EUR)

Tržni delež (v %)