Finančni poudarki


Pomembnejši finančni podatki v letu 2018
Obračunane premije 300,4 mio EUR
Obračunane škode 221,0 mio EUR
Čisti poslovni izid 8,9 mio EUR
Tržni delež 12,8 %
Donosnost kapitala (ROE) 9,2 %