Odgovorno poslovanje

Odgovornost pri poslovanju smo zapisali na najvišje mesto, med svoje vrednote, ki jih vsak dan živimo navzven in znotraj družbe. Strast in veselje, ki nas vodita pri delu, vsakodnevno prenašamo na svoje stranke, ki so v središču vsega našega delovanja. Aktivno sprejemamo pobude iz okolja in jih nadgrajujemo, da lahko s svojimi storitvami in produkti izpolnjujemo pričakovanja strank. Tako med zaposlenimi in zavarovanci z dejanji utrjujemo zaupanje v varno zavarovalnico.


V največji meri stremimo  k zagotavljanju prijaznega delovnega okolja in pogojev, ki zaposlenim omogočajo dobro počutje na delovnem mestu, osebno rast in profesionalni razvoj. V maju 2018 smo prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje in se tako pridružili številnim podjetjem, ki svojim zaposlenim omogočajo varno, zdravo in stimulativno delovno okolje

Da smo družba znanja, dokazuje izobrazbena struktura, ki skozi leta narašča. Sistem internega izobraževanja Akademija AS posameznikom omogoča individualni in učinkovit izobraževalni sistem usposabljanja ter izpopolnjevanja. 

Športno-kulturno društvo Pravi Asi skrbi za druženje zaposlenih v prostem času in dobro klimo v družbi. V društvu deluje več sekcij, ki organizirajo tedenske vadbe, srečanja, izlete, pohode in obiske kulturnih prireditev.  Društvo je aktivno tudi pri izvedbi organiziranih srečanj za zaposlene.

Zaposlenim omogočamo tudi ugodno počitnikovanje v lastnih počitniških kapacitetah.

Ob svojem delovanju vse od ustanovitve spoštujemo naravno in družbeno okolje, ki nam omogočata delovanje in razvoj. S podporo številnih projektov, pobud in akcij lokalnega, regionalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih bogatimo družbeno okolje.  Skladno s svojo strateško-razvojno usmeritvijo pa prednostno podpiramo projekte s področja zdravstva, izobraževanja, kulture, športa in preventive v prometu.

Dejavnost zavarovalnice ni neposredno obremenjujoča za okolje, na vsakem koraku pa si prizadevamo za ekološko ravnanje, varčujemo z električno energijo, ločujemo odpadke, zbiramo odrabljene baterije, svoj vozni park pa posodabljamo s hibridnimi vozili. Ponosni smo, da smo EKO Asi!

Vsak dan smo usmerjeni  v uresničevanje visokih pričakovanj, ki jih imajo naše stranke, posamezniki  in pravne osebe.

Strokovnost, dolgoletne izkušnje in pogled v prihodnost vpletamo v razvoj naših produktov in storitev. Zavarovancem tako zagotavljamo  najširšo zavarovalno izbiro in  sodoben zavarovalniški servis.  Oblikujemo zavarovalniške rešitve po meri, zavarovanja pa so zaradi  najsodobnejših tehnologij (splet, mobilni telefoni) vedno dostopna.

Ob oblikovanju svojih načrtov cenimo in upoštevamo predloge in mnenja strank. Njihovo zadovoljstvo že vrsto let sistematično preverjamo na letni ravni preko lastnih raziskav in tudi raziskav zunanjih uglednih institucij.  Raziskave kažejo, da nas zavarovanci visoko cenijo