Korporativna sponzorstva

Svojo strategijo smo usmerili v dolgoročna partnerstva, tako na področju kulture in umetnosti, kakor športa in humanitarnosti. Ponosni smo, da z našo pomočjo omogočamo razvoj in uspehe številnih slovenskih športnikov. Podpora številnim najrazličnejšim projektom je izjemna, o vsakoletni podpori zavarovalnice pa podrobno poročamo v letnih poročilih družbe. V nadaljevanju povzemamo nekaj dolgoročnih partnerstev.

Že od leta 1993 smo uradna zavarovalnica Olimpijskega komiteja Slovenije, zato nas uspehi slovenskih olimpijcev navdušujejo! Aktivno smo vključeni v delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, sodelujemo pa tudi ob vsakoletni pripravi mednarodnega olimpijskega dne, ki ga obeležujemo po vsem svetu 23. junija.

 

Sprejem Vasilija Žbogarja po osvojeni srebrni medalji na OI v Riu.

Na področju zdravstva že 12 let podpiramo vseslovensko akcijo revije VIVA Moj zdravnik, v kateri bralci izbirajo splošnega zdravnika, zdravnika družinske medicine in ginekologa, ki mu najbolj zaupajo, in prispeva k ugledu zdravniškega poklica. Na zaupanju, spoštovanju in odgovornosti temelji tudi naše poslovanje, saj so te vrednote pomembne za vse.  

Zavarovalnica od leta 2006 sodeluje z Unicefom Slovenije pri projektu Varnih točk - mest, kamor se otroci lahko zatečejo, če se znajdejo v stiski na mestnih ulicah. Varne točke označuje Modra nalepka, večinoma pa so ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat dogaja okoli šol in na poti v šolo. Otroci se v Varne točke najpogosteje zatečejo, če so žrtve nasilja med vrstniki, pa tudi, če imajo težave v družinskem okolju, potrebujejo pomoč pri domači nalogi, ne morejo priti domov, so pozabili ključe in želijo priti v stik s starši ali pa potrebujejo zgolj prijazen pogovor. Več kot 600 prostovoljcev, med katerimi so tudi zaposleni Adriatica Slovenice, pomaga otrokom, ki se na mestnih ulicah srečajo z medvrstniškim nasiljem oziroma ogrožanjem njihove varnosti. Vseh 9 poslovnih enot naše zavarovalnice so Varne točke.