AS Fundacija, ustanova

Poslanstvo ustanove AS Fundacija je podpiranje  talentov s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka. Znanje je temelj uspeha, je vodilo in stalnica delovanja  ustanove vse od njene ustanovitve, 4. novembra 1995, pod imenom Ajda Fundacija. Kasneje je spremenila svoje ime, najprej v ustanovo KD Fundacija in nato v AS Fundacija ter si s tem razširila možnosti delovanja na področja, ki jih ustanova AS Fundacija podpira tudi danes.

Temeljno poslanstvo ustanove je  pomoč nadpovprečno nadarjenim mladim posameznikom pri šolanju na različnih področjih znanosti, umetnosti in kulture. V letih od ustanovitve dalje, s krajšimi  obdobji zmanjšane aktivnosti zaradi pomanjkanja sredstev, je ustanova podelila finančno pomoč mnogim posameznikom, od tega večini za celotno, štiri- do petletno obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija. Ustanova AS Fundacija svoj namen dopolnjuje in uresničuje tudi z zagotavljanjem  denarne in materialne pomoči  socialno ogroženim ali drugače prizadetim osebam in s podporo organizacijam, društvom in združenjem, katerih delovanje je usmerjeno v nudenje pomoči ogroženim in pomoči potrebnim. Več o delovanju in podpori ustanove AS Fundacija lahko preberete na tej povezavi.

 

 

Izsek iz dokumentarnega filma "Več kot številke" - AS Fundacija from AS zavarovalnica d.d. on Vimeo.