Dovoljenje za združitev z Generali Zavarovalnico d. d. Ljubljana
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da so bila izdana vsa potrebna dovoljenja (vključno z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor) za pripojitev družbe k družbi GENERALI zavarovalnica d.d. (prevzemna družba).
 
Preberi več
Spremembe v upravi
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Gregor Pilgram pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalni družbi. Od 30. 9. 2019 dalje je tako Gregor Pilgram postal novi predsednik uprave družbe.  
 
Preberi več
Spremembe v upravi in nadzornem svetu
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je nadzorni svet sprejel odstop predsednika uprave Gabrijela Škofa z dnem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave za novega predsednika uprave družbe.
 
Preberi več
Obvestilo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, ("AS"),izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da so zaradi imenovanja predsednika uprave Gabrijela Škofa v upravo družbe Slovenski državni holding d.d., med predsednikom uprave in nadzornim svetom AS stekli razgovori o dogovornem predčasnem prenehanju funkcije v AS. 
 
Preberi več
Odstop člana uprave Jureta Kvaternika
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Jure Kvaternik z 31. 7. 2019 odstopil s funkcije člana uprave družbe.  
Preberi več
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 58. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 30. 5. 2019 ob 13h v prostorih notarja Uroša Kosa v Ljubljani.
 
Preberi več
Pogodba o pripojitvi, sklenjena z Generali d.d. / Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228 sporoča, da je dne 28. 5. 2019 sklenila Pogodbo o pripojitvi z družbo GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Slovenija, s sedežem v Ljubljani in poslovni naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5186684000.
 
Preberi več
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 57. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 24. 4. 2019 ob 10h v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
 
 
Preberi več
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2018
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem na Ljubljanski cesti 3a, Koper, izdajateljice obveznic z ISIN kodo: XS1420371228, ki zapadejo leta 2026,  je bilo dne  18. 4. 2019 potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno.  
 
Preberi več
Letno poročilo za 2018 / Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
Preberi več
Potrditev mednarodne bonitetne ocene
Dne 18.2.2019 je mednarodna bonitetna agencija Fitch Adriaticu Slovenici d.d. zvišala oceno finančne moči zavarovalnice na »BBB+« iz »BBB-« in spremenila oceno prihodnjih izgledov »na stabilno« iz »na opazovanju«, kamor je bila uvrščena 24. 5. 2018.
 
Preberi več
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 56. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 18. 2. 2019 ob 13h v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
 
 
Preberi več
Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 
 
Preberi več
Obvestilo o spremembi edinega delničarja in o odstopu članov nadzornega sveta
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«), izdajatelj obveznic z zapadlostjo v letu 2026 z oznako ISIN: XS1420371228, se je 13. 2. 2019 seznanila z obvestilom družbe KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group«), da je dne 13.2.2019 odsvojila 100% delnic v odvisni družbi Adriatic Slovenica in da je bil s prenosom vseh delnic družbe Adriatic Slovenica na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, B.V.  zaključen prodajni postopek v skladu s Pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23.5.2018.  
 
 
Preberi več
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 55. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 11. 2018 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
 
Preberi več
Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 
 
 
 
Preberi več
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža v Adriaticu Slovenici d.d.
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 29. 5. 2018 prejela naslednji obvestili:  
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Assicurazioni Generali S.p.A.
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Generali CEE Holding B.V. 
-
Preberi več
Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi ter Obvestilo o spremembi pomembnega deleža na podlagi 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 25. 5. 2018 od glavnega delničarja KD Group d.d. prejela:  
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (P-DEL)« v skladu z 118. členom in v povezavi z 117. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, in  
- »Obvestilo za sporočanje in javno razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge in oseb, ki so tesno povezane z njimi« v skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga (št. 596/2014).
Preberi več
Obvestilo
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 23. 5. 2018 prejela obvestilo, da je edini delničar KD Group d.d. z družbo Generali CEE Holding, B.V. sklenil pogodbo o prodaji 100 % deleža v družbi Adriatic Slovenica.
 
 
Preberi več
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2017
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,  je bilo dne  26. 4. 2018  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
 
 
Preberi več