Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 55. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 11. 2018 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
 
Preberi več
Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 
 
 
 
Preberi več
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža v Adriaticu Slovenici d.d.
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 29. 5. 2018 prejela naslednji obvestili:  
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Assicurazioni Generali S.p.A.
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža« (obrazec ESMA), katerega je poslala družba Generali CEE Holding B.V. 
-
Preberi več
Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi ter Obvestilo o spremembi pomembnega deleža na podlagi 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je 25. 5. 2018 od glavnega delničarja KD Group d.d. prejela:  
- »Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (P-DEL)« v skladu z 118. členom in v povezavi z 117. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, in  
- »Obvestilo za sporočanje in javno razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge in oseb, ki so tesno povezane z njimi« v skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga (št. 596/2014).
Preberi več
Obvestilo
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 23. 5. 2018 prejela obvestilo, da je edini delničar KD Group d.d. z družbo Generali CEE Holding, B.V. sklenil pogodbo o prodaji 100 % deleža v družbi Adriatic Slovenica.
 
 
Preberi več
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2017
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,  je bilo dne  26. 4. 2018  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
 
 
Preberi več
Obvestilo
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Jure Kvaternik prejel dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave. Jure Kvaternik je nov član uprave od 16. aprila 2018.
 
Preberi več
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 21. 3. 2017.
 
 
Preberi več
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bil dne 20. 3. 2018 za predsednika nadzornega sveta imenovan Aljoša Tomaž, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Aleksander Sekavčnik.
 
 
Preberi več
Letno poročilo za 2017 / Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2017, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
Preberi več
Obvestilo
Družba Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v obvešča javnost, da se je  po dolgotrajni bolezni poslovil Matjaž Gantar, predsednik  nadzornega sveta Adriatic Slovenica.
 
 
 
Preberi več
Obvestilo
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je dne 9. 3. 2018 prejela obvestilo edinega delničarja KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, da bo izbrane investitorje povabila v postopek izvedbe skrbnega pregleda Adriatic Slovenica. 
 
Preberi več
Obvestilo o imenovanju novega člana uprave
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je nadzorni svet Adriatica Slovenice na seji, ki je bila 29. 11. 2017, imenoval g. Jureta Kvaternika za novega člana uprave, in sicer pod odložnim pogojem, ki nastopi, če g. Kvaternik pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te funkcije. 
 
 
Preberi več
Potrditev mednarodne bonitetne ocene
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
 
 
Preberi več
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 53. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena dne 8. 8. 2017.
Preberi več
Strategija Adriatica Slovenice 2017 – 2022 /Povzetek in sklic skupščine delničarjev/Imenovanje člana uprave
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, javnost in vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih seje nadzornega sveta, ki je potekala 21. 6. 2017. 
Preberi več
Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča, da je sklicala skupščino delničarjev.
Preberi več
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih skupščine delničarjev.
 
Preberi več
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2016
Na seji nadzornega sveta družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. je bilo dne  17. 5. 2017  potrjeno Poročilo o solventnosti in finančnem položaju družbe za leto 2016, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
 
Preberi več
Odpoved skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, sporoča da je odpovedala 52. skupščino delničarjev, sklicano na 9. 5. 2017 ob 8:30.
Preberi več