Kontakti

Adriatic Slovenica d.d.
​Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper

Centrala družbe: 05 66 43 100
Faks: 05 66 43 303
E-pošta: info@as.si

Brezplačna telefonska številka: 080 11 10

Uprava družbe: 05 66 43 114

Odnosi z javnostmi: Lea Cimperman Acman, Vodja odnosov z javnostmi, 01 582 68 82 / 040 424 166 / pr@as.si

Tajništvo prodaje, marketinga in 
odnosov z javnostmi

05 66 43 409

Tajništvo premoženjskih zavarovanj, 
zavarovalnih primerov in 
informacijske tehnologije

05 66 43 304

Tajništvo zdravstvenih zavarovanj

05 66 43 201

Tajništvo življenjskih zavarovanj

01 58 26 615

Tajništvo financ in računovodstva ter zakladništva

05 66 43 113

Tajništvo upravljanja s kadri in notranje revizije ter 
aktuariata

05 66 43 161


PE Koper, direktor Borut Širca
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
Telefon: 05 664 30 10, faks: 05 664 30 99
 
PE Ljubljana, direktorica Anja Frelih Pakiž
Celovška 206, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 582 48 01, faks: 01 582 49 45
 
PE Celje, direktor Srečko Dobelšek    
Lava 7, 3000 Celje  
Telefon: 03 425 35 15, faks: 03 545 17 72
 
PE Kranj, direktorica Biljana Cvjetičanin
Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj
Telefon: 04 281 70 11, faks: 04 281 70 10
 
PE Maribor, direktor David Perko
Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor
Telefon: 02 320 81 12, faks: 02 332 18 90
 
PE Nova Gorica, direktorica Damjana Blažek Suša
Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica 
Telefon: 05 330 95 12, faks: 05 302 91 56
 
PE Novo mesto, direktor Borut Završan
Novi trg 1, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 373 06 20, faks: 07 332 27 62
 
PE Murska Sobota, direktor Geza Šanca
Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 539 10 11 , faks: 02 539 10 40
PE Postojna, direktorica Damjana Blažek Suša
Novi trg 6, 6230 Postojna
Telefon: 05 700 30 10, faks: 05 700 30 15