Finančni poudarki


Pomembnejši finančni podatki v letu 2016
Obračunane premije 303,5 mio EUR
Obračunane škode 218,7 mio EUR
Čisti poslovni izid 11,9 mio EUR
Tržni delež 15,1 %
Donosnost kapitala (ROE) 12,1 %
Obračunana kosmata zavarovalna premija (v mio EUR)

Obračunani kosmati zneski škod (v mio EUR)

Čisti poslovni izid (v mio EUR)

Tržni delež (v %)