Predsednik uprave o poslovnem letu 2016

Cenjeni zavarovanci in poslovni partnerji, spoštovani delničar, cenjeni sodelavci!
 
Za zavarovalnico Adriatic Slovenica (AS) je bilo leto 2016 izredno dinamično. Naredili smo velike korake za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in za prihodnji razvoj.
Globalni trendi vplivajo tudi na razvoj tradicionalne panoge, kakršna je zavarovalništvo. Digitalizacija, ki je naša nova realnost, se je razširila v vse pore življenja in vse bolj vpliva na naš posel. Drugi pomembni trend, ki vpliva na našo dejavnost, pa je demografija. Struktura populacije se spreminja, prebivalstvo se stara, življenjska doba se podaljšuje, kar nas, zavarovalničarje, postavlja pred nove izzive. 
 
Zaradi demografskih sprememb smo bili lani osredotočeni predvsem v razvoj osebnih zavarovanj. Na področju zdravstvenih zavarovanj smo ponudili novo storitev – vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki povezuje in nadgrajuje obstoječa zdravstvena zavarovanja z asistenčnimi storitvami. Zavarovancem tako ponujamo jasne in učinkovite rešitve ter tudi izredno dobrodošlo pomoč ob navigaciji po javnem zdravstvenem sistemu. Lani smo svojim zavarovancem kar 4.187-krat poiskali ustreznega specialista ali najkrajšo čakalno vrsto in jim v povprečju zagotovili obisk pri zdravniku specialistu v 10-ih dneh. Druga prelomnica je bila vzpostavitev prve lastne ambulante v Ljubljani Zdravje AS, kar je pomembna razlikovalna prednost naše ponudbe in začetek oblikovanja lastne mreže ambulant v Sloveniji za zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev. Za večjo finančno varnost po upokojitvi pa smo na trgu ponudili novo Pokojninsko varčevanje AS. Zavarovanje omogoča davčno ugodno in optimalno varčevanje, z življenjskimi cikli pa kar največjo mero dolgoročne varnosti naložb.
 
Presežno kapitalsko ustreznost ohranjamo tudi po metodologiji Solventnost II. Dodatno smo jo izboljšali z izdajo podrejene obveznice po pravilih direktive Solventnost II na mednarodnem kapitalskem trgu. Zbrana sredstva smo uporabili za krepitev kapitalske ustreznosti in nakup družbe KD Skladi. Zato lahko danes še bolj kot kdajkoli prej govorimo o celoviti obravnavi svojih strank. Zavarovalno zaščito, ki jo ponujamo, smo dopolnili s številnimi varčevalnimi rešitvami in upravljanjem premoženja, ki ga izvajajo v Sloveniji najuspešnejši upravljavci zadnjih let. 
Tudi preteklo leto smo uspeli zadržati visoko finančno stabilnost poslovanja, bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«, ki je bila znova potrjena od mednarodne bonitetne agencije Fitch Ratings. 
 
Preko podružnice smo konec leta 2015 vstopili na hrvaški trg premoženjskih zavarovanj, kjer smo bili že prisotni z življenjskimi zavarovanji. V začetku 2016 smo intenzivno komunicirali našo najpomembnejšo novost na tem trgu - spletno prodajo avtomobilskih zavarovanj, načrtujemo pa širitev še na druga premoženjska zavarovanja.  
 
Obračunali smo za 303,5 milijona evrov kosmate zavarovalne premije, skupaj s prilivi v pokojninske sklade in se s 15,1-odstotnim tržnim deležem uvrščamo na tretje mesto na slovenskem zavarovalnem trgu. Kljub vse ostrejšemu poslovnemu okolju, kjer se povečuje konkurenčnost in znižuje donosnost finančnih instrumentov, smo lani zabeležili rast vseh treh segmentov poslovanja. Najvišjo rast smo dosegli pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih (skupaj s prilivi v pokojninske sklade 6,6-odstotno). Na področju premoženjskih zavarovanj smo zabeležili 2-odstotno rast, k rasti na področju zdravstvenih zavarovanj pa so največ prispevala dodatna zdravstvena zavarovanja. 
 
Na drugi strani so se povečali tudi obračunani kosmati zneski škod, ki so se glede na leto 2015 povišali za 2,5 odstotka (skupaj 218,7 milijona evrov). Na področju premoženjskih zavarovanj rastejo predvsem škode avtomobilskih zavarovanj, povečale so se škode zaradi poletnih neurij s točo na vozilih in nepremičninah, povečujejo pa se tudi mednarodne škode in škode tovornih vozil.  Glede na starost portfelja življenjskih zavarovanj smo leta 2016 zabeležili tudi rast doživetij, predvsem naložbenih življenjskih zavarovanj. Že drugo leto zapored beležimo hitro rast škod v okviru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Slednje so bile minulo leto predvsem posledica večjega števila opravljenih zdravstvenih storitev, širitve nekaterih zdravstvenih programov in skrajševanja čakalnih dob. Napovedi kažejo, da bodo doplačila k zdravstvenim storitvam še naraščala, zato je povišanje premije s 1. marcem 2017 neizogibno. Tudi sicer lahko na področju zdravstvenih zavarovanj v prihodnje pričakujemo spremembe, ki jih napoveduje predlog novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Napovedim smo prilagodili svojo razvojno strategijo in smo nanje pripravljeni, prizadevamo pa si za takšen sistem, ki bi bil finančno vzdržen, učinkovit ter medgeneracijsko solidaren.  
 
Poslovanje smo zaključili s čistim poslovnim izidom v višini 11,9 milijona evrov. Poslovali smo varno, kakovostno in dobičkonosno, dosegli smo 12,1-odstotno dobičkonosnost kapitala. Še bolj smo se osredotočali na dostopnost svojih storitev in na zadovoljstvo strank. Uspešno smo aktivirali sodoben, varen in hiter portal MOJ AS, s katerim lahko stranke kjerkoli in kadarkoli same pregledujejo svoje zavarovalne police, preverjajo plačila, spreminjajo način plačevanja, prijavijo škodo in spremljajo potek njenega reševanja. Nadgradili smo tudi asistenčno pomoč za avtomobilske zavarovance in v sodelovanju s partnerskimi serviserji razvili še bolj prijazno obliko pomoči na cesti.
 
Ena ključnih vrednot nove realnosti je zaupanje, ki pa nikakor ni samoumevno. Pri vsaki stranki ga moramo utrjevati vsakič znova z verodostojnimi, jasnimi, enostavnimi sporočili in storitvami. Zato sem zadovoljen, da smo od strank vnovič prejeli potrditev svojih prizadevanj. V raziskavi Zavarovalniški monitor 2016 nas javnost uvršča na drugo mesto po poznanosti, všečnosti in izbiri, poslovna javnost pa nas med finančnimi institucijami prepoznava kot nadpovprečno ugledno. Tudi interne raziskave o zadovoljstvu zavarovancev kažejo, da delamo dobro. 
 
Polni krog varnosti, v katerega smo združili naša zavarovanja, je zato še kako dinamičen in živ. Vsak dan iščemo inovativne rešitve, obenem pa v našo branžo prihajajo nove in zahtevnejše direktive. Od nas je odvisno, kako hitro se bomo nanje odzivali. Nagrado za Organizacijsko energijo, ki jo je naša več kot tisoččlanska ekipa prejela lani, zato optimistično vidim kot zagotovilo za to, da bomo kos novi realnosti.   
 
S spoštovanjem, 
 
Gabrijel Škof,
predsednik uprave