Družbena odgovornost

Poslanstvo zavarovalnice AS je ustvarjanje Novih dimenzij varnosti. Le to temelji na medsebojnem zaupanju in dolgoročnih partnerskih odnosih, ki jih gojimo z našimi strankami, zaposlenimi in širšim okoljem.

Zato je odgovornost do vseh, ki nam zaupajo, temelj našega delovanja. Udejanjamo jo z razvijanjem storitev, ki zadovoljujejo potrebe naših strank, uspešnim obvladovanjem vseh vrst tveganj in iskanjem najboljših poslovnih rešitev. Ustvarjamo optimalno delovno okolje za naše zaposlene in dodano vrednost za naše lastnike.  Ob tem pa smo prijatelji in podporniki mnogih projektov, preko katerih bogatimo okolje v katerem delujemo in živimo.