Združena ADRIATIC SLOVENICA že konec decembra letos

Letos bo z združitvijo zavarovalne družbe Adriatic in zavarovalniške hiše Slovenica nastala ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d. d. Združitev Adriatica in Slovenice, dveh uglednih slovenskih zavarovalnic je edinstven in prvi primer združitve v slovenski zavarovalniški panogi. Združeno Adriatic Slovenico bo vodil Dušan Novak, dosedanji predsednik uprave Adriatica. V tričlanski upravi bosta še član uprave in namestnik predsednika Matija Šenk, dosedanji predsednik uprave Slovenice Življenje, ki funkcijo nastopi takoj, s polnimi pooblastili pa po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor in članica uprave Milena Georgievski, do sedaj članica uprave Adriatica.

V združeni  zavarovalnici se bosta združili celotni tržni mreži obeh zavarovalnic, vsi zaposleni, premoženje, viri, moči in znanje. Kot kaže finančni načrt, bo ADRIATIC SLOVENICA že v letu 2006 dosegla 55 milijard premije in s tem 17-odstoten tržni delež, kar pomeni drugo mesto med splošnimi zavarovalnicami na slovenskem zavarovalniškem trgu. Združena ADRIATIC SLOVENICA d.d. bo začela poslovati z dnem vpisa v sodni register še letos, 29. oziroma 30. decembra 2005.

Združena zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA d.d. je pravna naslednica vseh pred združitvijo sklenjenih zavarovalnih in vseh drugih pogodb, kar pomeni, da se zavarovancem v ničemer ne spremenijo njihove zavarovalne pogodbe in pravice, povečala se bo le moč in trdnost zavarovalnice ter dostop do kakovostnih zavarovalnih storitev po vsej Sloveniji. Moč vsake zavarovalnice se meri tudi po močni tržni mreži in ADRIATIC SLOVENICA bo zavarovalne storitve nudila odslej v 9 poslovnih enotah v vseh slovenskih regijskih središčih, 3 predstavništvih, 65 poslovalnicah in v pogodbeni tržni mreži s kar 96 sklepalnimi mesti. 

Janez Bojc, predsednik nadzornega sveta Adriatica d.d., Dušan Novak, predsednik uprave Adriatica d.d. in Anton Končnik, predsednik uprave Slovenice d.d. so danes novinarjem predstavili potek združevanja, oceno skupnih rezultatov ter ambicije in cilje združene zavarovalnice ADRIATICA SLOVENICE.

Janez Bojc je kot predsednik nadzornega sveta Adriatica in v kratkem Adriatica Slovenice d.d. napovedal, da bo združena zavarovalnica vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru 30. decembra 2005. Poudaril je, da gre za prvi uspešen primer združitve na zavarovalniškem področju v Sloveniji in zavarovalnici zaželel uspešno in učinkovito združeno pot.

Anton Končnik in Dušan Novak sta novinarjem predstavila tudi vse najpomembnejše dogodke in projekte, ki so v preteklem letu zaznamovali vsako zavarovalnico posebej in obe skupaj. Najpomembnejši je bil projekt PRIPOS, s katerim so začrtali poenotenje poslovanja in razvejane tržne mreže Adriatica in Slovenice za nemoteno poslovanje po dnevu združitve. Dušan Novak je predstavil tudi oceno skupnih rezultatov obeh zavarovalnic v letu 2005. Skupna premija bo po oceni znašala skoraj 49 milijard tolarjev, čisti dobiček iz tekočega poslovanja pa bo presegel 1,6 milijarde tolarjev. V finančnem načrtu za leto 2006 si ADRIATIC SLOVENICA zastavlja visoke cilje ter zbrano premijo v višini 55 milijard tolarjev. Dušan Novak je novinarjem predstavil tudi dejstvo, da je zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA pravna naslednica vseh pred združitvijo sklenjenih zavarovalnih in vseh ostalih pogodb, tako da za zavarovance in poslovne partnerje ni nobenih sprememb. Združena zavarovalnica prevzame tudi vse zaposlene, ustrezno pa so bila sistematizirana dodatna delavna mesta zaradi umestitve organizacije Slovenice v prilagojeno Adriaticovo organizacijsko strukturo.

Uspešno izpeljana združitev v ADRIATIC SLOVENICO je bila napovedana že 24. maja letos, ko sta nadzorna sveta obeh zavarovalnic potrdila odločitev o združitvi s pripojitvijo Slovenice k Adriaticu, 28. junija pa so delničarji obeh zavarovalnic na skupščini izglasovali tudi sklep o združitvi. Formalno pravno bo združitev izpeljana s pripojitvijo Slovenice d.d. k Adriaticu d.d., istočasno pa  se  bo spremeni naziv družbe v ADRIATIC SLOVENICO Zavarovalno družbo d.d., ki bo imela sedež v Kopru. Agencija za zavarovalni nadzor je 9. decembra letos izdala soglasje za združitev.  

ADRIATIC SLOVENICA d.d. pričenja s poslovanjem že konec decembra  letos. Sedaj so združevalne aktivnosti v sklepni fazi in Janez Bojc, Dušan Novak in Anton Končnik so izrazili prepričanje v uspešno in učinkovito poslovanje združene zavarovalnice, ki želi biti sodobna, trdna in varna ter zavarovancem prijazna.