Zdravi ASi - priložnost za zaposlene in za podjetje

Vsakodnevna 15-minutna vadba na delovnem mestu v Kopru s promotorko zdravja Sandro Zadnik (na fotografiji).
 
 
Promociji zdravja na delovnem mestu namenjamo posebno pozornost - za nas so zadovoljni in zdravi zaposleni največje bogastvo. Vidimo jo kot priložnost za povečanje družbene in posameznikove odgovornosti za svoje zdravje, prav tako pa kot priložnost za uveljavljanje bolj zdravega načina življenja v delovnem okolju in izven njega.
Ponosni smo, da se v organizirane oblike promocije zdravja iz leta v leto vključuje vse več zaposlenih. To pripisujemo sodobnim in privlačnim vsebinam, prepričani pa smo, da se zaradi tega še bolj zavedamo pomembnosti zdravega življenja. Uspešnost projekta potrjuje večje zadovoljstvo zaposlenih kot tudi zmanjšanje števila poškodb in bolezni, ki povzročajo zdravstveno nezmožnost zaposlenih za delo.
 
Poleg izbrane ekipe in nosilke projekta promocije zdravja zelo veliko pripomorejo k uspehu projekta promotorji zdravja na enotah po vsej Sloveniji - ambasadorji rekreacije na delovnem mestu.
 
Promocijo zdravja na delovnem mestu izvajamo v okviru letnega načrta, ki vključuje vrsto dejavnosti: 
 
  • Aktivna vadba na delovnem mestu - vsaka lokacija družbe ima večkrat tedensko organizirane različne oblike rekreacije, ki se jih udeležuje zelo veliko zaposlenih. 
  • Tečaji prve pomoči.
  • Delavnice in ukrepi za odvajanje kajenja.
  • Delavnice o pomenu zdravega življenjskega sloga.
  • Kotički za promocijo zdravja (aktualne informacije in koristni nasveti) so urejeni na vseh delovnih lokacijah dela in objavljeni na intranetu.
  • Zdravo jem, sadje na delovnem mestu (1x tedensko jabolka, občasno sezonsko sadje, objava enostavnih receptov za zdrave obroke).