Zavarovanci drastično spreminjajo nakupne navade – izziv ali floskula?

Živimo v turbulentnem obdobju in času velikih sprememb. Rečemo lahko, da se toliko sprememb, tudi zelo drastičnih tehnoloških, kot smo jim priča prav v zadnjih nekaj letih, ni zgodilo v celotni zgodovini zavarovalniške industrije, vse od Hamurabijevega zakonika iz leta 1750 pr. n. št. ali pa od ustanovitve Slovenskega zavarovalnega biroja leta 1992. Ali je pred nami povsem nova razvojna paradigma? Vstopa tudi zavarovalniška panoga v nove dimenzije? Kaj pa potrošniki, naše stranke?
Medtem ko se tudi zavarovalniška industrija sooča s finančnimi in ekonomskimi izzivi, se v poplavi prilagajanj na spremembe lahko zgodi, da preslišimo in se ne odzovemo na najpomembnejši glas – glas potrošnika, našega zavarovanca. Spremembe nanj vplivajo v tolikšni meri, da je resnično izziv razumeti drugačno obnašanje in nove potrošniške pristope. Podatkovni in poslovni modeli, ki temeljijo na preteklih nakupnih navadah, bodo v prihodnje mnogo premalo, da bi se lahko zanesli nanje in na njih gradili nove odnose s potrošniki.