Zavarovanci Adriatica z najugodnejšo premijo 4.611 tolarjev

Zdravstveni zavarovanci Adriatica so danes oziroma bodo v prvih dneh tega tedna prejeli obvestilo o prilagoditvi njihovega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja novemu zakonu. Premija za 276.000 sedanjih zavarovancev Adriatica bo znašala 4.611 tolarjev mesečno, seveda od 1. marca 2006, ko pričnejo veljati preoblikovana zavarovanja. Za zavarovance je bistveno, da jim ni potrebno storiti ničesar, saj bo Adriatic zanje uredil vse potrebno, da se bo njihovo zavarovanje nemoteno nadaljevalo. Poleg tega bodo v obvestilu izvedeli tudi, koliko denarja bodo prejeli iz naslova starostnih rezervacij glede na trajanje zavarovanja pri Adriaticu.

Povprečni znesek, ki ga bo prejelo 276.000 zavarovancev, znaša 9.770 tolarjev,  glavnina, skoraj 209.000 zavarovancev, bo iz tega naslova prejela 10.900 tolarjev. Z zneskom rezervacij bodo lahko poravnali premijo ali pa ga prejeli na svoj račun. Adriatic priporoča, da obvestila prevzamete na pošti čimprej, saj bo kasneje na poštah lahko gneča zaradi obvestil drugih zavarovalnic.  

Glede na doslej znane ponudbe ostalih ponudnikov dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj ostaja premija in ponudba Adriatica še naprej najugodnejša. Premija brez popusta znaša 4.754 tolarjev mesečno, vendar je svojim obstoječim zavarovancem Adriatic omogočil premijo 4.611 tolarjev s popustom zaradi nižjih administrativnih stroškov pridobivanja, ter številne dodatne ugodnosti pri drugih zavarovanjih. Najvišji, 3-odstotni popust bodo prejeli tudi vsi NOVI zavarovanci Adriatica, ki bodo zavarovanje sklenili skupinsko (zaposleni v podjetjih, upokojenci prek ZPIZ-a, obrtniki in podjetniki na Skladu obrtnikov in podjetnikov in na Območnih obrtnih zbornicah ter vsi, ki bodo kot način plačila izbrali plačevanje prek trajnega naloga). Adriatic se je tudi obvezal, da bo v primeru pomembno nižjih premij s strani drugih zavarovalnic ustrezno prilagodil premijo. Sicer pa bodo zavarovanja, preoblikovana skladno z zakonom, pričela veljati 1.3.2006, do tedaj pa velja  zavarovanje po sedanjih pogojih in sedanja cena, ki jo ima pri Adriaticu posamezen zavarovanec. 

Dušan Novak,  predsednik uprave: ?Adriatic že od leta 1993 nudi zdravstvena zavarovanja in ima bogate izkušnje na tem področju. Zato smo trdno prepričani, da smo zavarovancem ponudili najugodnejšo ceno in ponudbo na trgu zdravstvenih zavarovanj, saj smo jo pripravili z namenom, da ostanemo najugodnejši ponudnik, tako kot smo bili vse doslej. Zato pričakujemo, da se bo za Adriaticovo ponudbo odločilo preko 100.000 novih zavarovancev, saj je do konca decembra mogoče zamenjati zavarovalnico brez kakršnih koli omejitev.?  Novak še poudarja, da je Adriatic z 276 tisoč dopolnilnimi zdravstvenimi zavarovanci vodilna zavarovalnica tudi na področju ponudbe nadstandardnih zavarovanj, kjer mu zavarovanja zdravil zaupa 40.000 zavarovancev, svojo ponudbo pa nenehno razvija.  

Adriatic bo 1. marca 2006, ko bodo dopolnilna zdravstvena zavarovanja preurejena v skladu z novo zakonodajo, zagotovil vsem svojim dopolnilnim zdravstvenim zavarovancem, obstoječim in novim, tudištevilne dodatne ugodnosti, ki jih bodo lahko uveljavljali do 1. marca 2007. Zavarovanci bodo prejeli ugodnost bon zvestobe v vrednosti 4.500 tolarjev, ki ga bodo lahko unovčili kot popust tako na Adriaticu kot tudi na Slovenici pri kasko zavarovanju avtomobila in premoženjskem zavarovanju doma. Sklenili bodo lahko cenovno zelo ugodno zavarovanje zdravil s 50-odstotnim popustom oz. za samo 18 EUR letno. Še več dodatnih ugodnosti bodo imeli zavarovanci, starejši od 51. let. Prejeli bodo Senior paket, ki jim bo prinesel dodatne tri popuste (5 % popust pri kasko zavarovanju avtomobila in pri zavarovanju premoženja, ki ga bodo enako kot bon zvestobe lahko uveljavljali na Adriaticu ali na Slovenici, ter 5 % popust pri Vitafin življenjskem zavarovanju za kritje pogrebnih stroškov in drugih finančnih obveznosti). Sicer pa bodo prav vsi dopolnilni zdravstveni zavarovanci Adriatica imeli ugodnosti (od 1.3.2006 do 31.12. 2006) tudi pri vstopu v vzajemne sklade KD, kjer jim bo Adriatic nadomestil ob prvem vplačilu (od 1.3.2006 do konca leta 2006) kar 50 odstotkov vstopnih stroškov za vzajemne sklade KD v obliki dodatnih enot premoženja. Brezplačno zdravstveno INFO asistenco in plačilo razlike do polne cene zdravila bodo obdržali tudi v prihodnje (Adriatic bo povrnil razliko v ceni do skupne letne višine 10.000 SIT v času od 1.3.2006 do 1.3.2007). 

Pošta bo v teh dneh dostavila obvestilo Adriatica zavarovancem na dom kot priporočeno pismo. Če zavarovanca ne bo doma, lahko pošiljko prevzamejo tudi družinski člani, sicer pa obvestilo Adriatica lahko prevzamemo na matični pošti v petnajstih dneh.