Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) v prvih petih mesecih dosegla zastavljene cilje in zabeležila rast tržnega deleža

Koper, 1. julij 2015 - Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) je v prvih petih mesecih letošnjega leta obračunala za 127,1 milijona evrov kosmate zavarovalne premije in izplačala 86,6 milijona evrov kosmatih škod. Dosegla je zastavljene poslovne cilje in zabeležila rast prodaje, kljub temu, da zavarovalni trg še vedno pada
 
Adriatic Slovenica je v prvih petih mesecih letos zbrala 127,1 milijona evrov kosmatih zavarovalnih premij, kar je enako višini zbrane premije v lanskem primerljivem obdobju. Zavarovancem so izplačali za 86,6 milijona evrov kosmatih škod ali 3 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani. Lanske prodajne rezultate za obdobje prvih petih mesecev so letos presegli na področju življenjskih in premoženjskih zavarovanj, izjema so le zdravstvena zavarovanja.
 
Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica: "V prvem petmesečju letos smo poslovali dobro. Slovenski zavarovalni trg je sicer v tem obdobju v primerjavi z lani še vedno padal, pri čemer največji padec beležijo druga zavarovanja (premoženjska in zdravstvena), trg življenjskih zavarovanj pa je zabeležil rahlo rast. V Adriaticu Slovenici smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zabeležili rast tako pri premoženjskih zavarovanjih (indeks 104), kakor življenjskih zavarovanjih (indeks 107), rasli hitreje od trga in dosegli načrtovane rezultate. Le na področju zdravstvenih zavarovanj nekoliko zaostajamo za zastavljenimi načrti. Ponosni smo, da smo povečali tržni delež na 14,3 % (v enakem obdobju lani 14,2 %). Uspešni prodajni rezultati so zagotovo plod usmeritve celotne zavarovalnice k učinkovitemu poslovanju in zadovoljnim zavarovancem. Ob kakovostnih storitvah je resnična dodana vrednost za naše stranke naše proaktivno in odgovorno delo."
 
Lansko poslovno leto je AS zaključil z 18,8 milijoni čistega dobička, zbrali so 297,9 milijona evrov premij in izplačali za 208,8 milijona evrov škod. Celotno elektronsko letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 je dostopno na tej povezavi, kjer lahko prisluhnete tudi komentarju uprave družbe o poslovanju v 2014. Upravi družbe, predsedniku Gabrijelu Škofu in članu Willemu Jacobu Westerlaknu, sta se lani pridružila še članica uprave Varja Dolenc, MSc in član uprave Matija Šenk
 
Letos marca je družba pridobila potrditev bonitetne ocene s strani mednarodne bonitetne hiše Fitch Ratings »BBB-« z oceno »stabilno«. Zavarovalnica AS se pripravlja na direktivo Sloventnost 2, ki bo začela veljati leta 2016, saj solventnostni količnik oziroma razpoložljivi kapital zavarovalnice presega tako sedanje zakonske zahteve kot tudi prihajajoče zahteve direktive Solventnost 2. Prodajna strategija družbe je zastavljena na celoviti ponudbi zavarovanj pod eno streho, sklenjeni v krogu varnosti.
 
Adriatic Slovenica je letos pridobila osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, kar pomeni, da svojim zaposlenim omogoča varno, zdravo in stimulativno delovno okolje. Gre za potrditev, da ima zavarovalnica pozitiven odnos do potreb zaposlenih, ki izhajajo iz družinskega okolja, osnovni certifikat pa bodo nadgrajevali v smeri pridobitve polnega certifikata.
 
Kot podjetje, ki udejanja marketing kot poslovno usmeritev na vseh ravneh poslovanja, tako med zaposlenimi kakor navzven, je Adriatic Slovenica letošnja dobitnica priznanja marketinška odličnost med velikimi B2C podjetji, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije.