Zaposleni Adriatica Slovenice so poskrbeli za varen prvi šolski dan

Prek 300 zaposlenih Adriatica Slovenice je danes, 1. septembra skrbelo za varnost šolarjev v prometu pred najbolj prometno izpostavljenimi osnovnimi šolami po vsej Sloveniji. V akcijo so se vključili zaposleni iz vseh poslovnih enot AS-a v Ljubljani, Kopru, Kranju, Postojni, Novi Gorici, Celju, Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti pred skupno 203 osnovnimi šolami v vseh slovenskih regijah.

V sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu so okrepili vrste prostovoljcev, ki v prvih dneh šole zagotavljajo večjo varnost šolarjem. Učencem so predstavili pomen varne poti v šolo in jim v ta namen razdelili 20 tisoč preventivnih zloženk "Rišem varno pot v šolo", v katerih slonček ASKO podaja osnovne nasvete za varno obnašanje v prometu, šolarje pa vabi, da narišejo svojo varno pot v šolo in nagrajuje.

Kot prostovoljci so na prvi šolski dan za varnost šolarjev skrbeli tudi vodilni iz poslovnih enot in namestnik predsednika uprave Matija Šenk. Šenk je ob tej priložnosti osnovni šoli Koseze izročil tudi donacijo milijon tolarjev za dodatne preventivno izobraževalne programe in prenovo igral za varnejšo igro .

To je bila prva tovrstna družbeno odgovorna akcija in skupen prispevek k varnosti tako s strani gospodarske družbe kot tudi zaposlenih, obenem pa del prizadevanj zavarovalnice, ki se zavzema za večji pomen varnosti v najširšem pomenu in na najrazličnejših področjih življenja. Tudi letos so pripravili najširšo ponudbo nezgodnih zavarovanj za predšolske otroke, šolarje in študente, ki jih je mogoče skleniti tudi preko http://www.adriatic-slovenica.si/, prvošolci so za večjo varnost prejeli odsevne zapestnice, oblikovali pa so tudi posebno ponudbo Evro štipendije. Prve risbe šolarjev se že zbirajo v poslovnih enotah, najboljše med njimi pa se bodo potegovale za 300 nagrad - zabavno didaktično igrico Prvi koraki v prometu.