Zadovoljstvo zavarovancev z reševanjem škod in na področju sklepanja zavarovanj

Adriatic Slovenica že vrsto let sistematično spremlja zadovoljstvo zavarovancev in potencialnih zavarovancev, poznanost in ugled družbe z internimi sistemi spremljanja in analiz ter v letnih raziskavah zunanjih, nepristranskih raziskovalnih institucij. Spremljanje zadovoljstva zavarovancev, poznanosti in ugleda družbe so pomembni elementi za odkrivanje, raziskovanje in razvijanje zavarovanj, storitev ter poslovnih procesov, katerih cilj je zadovoljen zavarovanec in uspešno podjetje.

Raziskavo zadovoljstva zavarovancev v procesu reševanja zavarovalnih primerov smo leta 2012 izvedli šestič. Pri zavarovancih in potencialnih zavarovancih smo tudi tokrat zajeli reprezentativni vzorec 407 anketiranih, ki so v mesecu decembru prejeli izplačano škodo (fizične osebe). Rezultati internega raziskovanja so za Adriatic Slovenico odlični, saj v povprečju kažejo na več kot 85 % zadovoljnih zavarovancev (Slika 1). 86 % zavarovancev ocenjuje zavarovalno ponudbo kot kakovostno, sodobno in prilagojeno njihovim potrebam (Slika 2). Odgovori v grafih so prikazani v odstotkih za leto 2012, kot so jih anketirani zavarovanci navedli pri trditvi v raziskavi (ocena 1 pomeni, da se anketiranec sploh ne strinja s trditvijo, ocena 5 pa, da se popolnoma strinja s trditvijo).

Rezultati raziskovanja kažejo zadovoljstvo anketirancev in izpolnitev njihovih pričakovanj v primeru, da so utrpeli škodo. 84 % anketiranih se je strinjalo s trditvijo (ocene 4 in 5), da zavarovalnica hitro reši škodo, kar 57 % vprašanih pa je trditvi pripisalo najboljšo oceno 5 (Slika 3).

V internem raziskovanju nas je zanimalo tudi zadovoljstvo zavarovancev z našim delom na področju reševanja škod. S trditvijo Na področju reševanja škod oz. nezgod so bila moja pričakovanja izpolnjena, se je strinjalo kar 80 % anketiranih, od tega pa nas je več kot polovica (in sicer 55 %), ki smo jim izplačali zavarovalnino ali odškodnino, ocenila z najvišjo, odlično oceno (Slika 4).

Raziskavo zadovoljstva zavarovancev na področju sklepanja zavarovanj smo leta 2012 izvedli prvič. Anketirali smo zavarovance (fizične osebe), ki so pri nas nedavno sklenili zavarovanje in v raziskavi zajeli reprezentativen vzorec, 478 anketiranih. Rezultati raziskovanja so za Adriatic Slovenico odlični, saj v povprečju kažejo da so bila izpolnjena pričakovanja na področju sklepanja zavarovanj za več kot 97 % anketiranih (Slika 5). Skoraj 96 % zavarovancev ocenjuje zavarovalno ponudbo kot kakovostno, sodobno in prilagojeno njihovim potrebam (Slika 6).