Vpliv spletnih socialnih omrežij na zavarovalništvo

Bistvo zavarovalne dejavnosti je v ustvarjanju odnosov in medsebojnega zaupanja med ponudniki in odjemalci zavarovalnih storitev. Na kakovost odnosov najpomembneje vplivata dobra komunikacija in obvladovanje komunikacijskih veščin. Za uspešno prodajo zavarovalnih storitev potrebujemo dobro usposobljene ljudi, ki obvladujejo vse oblike komunikacije, ki so odločilnega pomena za sklepanje zavarovanj. Naši zaposleni morajo biti primerno usposobljeni tudi za vedenje v poslovnem inv zasebnem svetu, ki zahteva zmernost. Zavedati se moramo, da smo od pojava interneta in socialnih omrežij vse bolj pod drobnogledom naših odjemalcev. Zato se moramo nenehno spraševati, ali je vsaka oseba primerna za opravljanje dela v zavarovalništvu in kaj je tisto, kar zagotavlja, da je posameznik na svojem delovnem mestu uspešen in učinkovit. Kakšne osebnostne lastnosti in sposobnosti morajo imeti zaposleni v zavarovalništvu?Nedvomno moramo kot finančna institucija, katere bistvo temelji na ustvarjanju vzajemnega zaupanja z odjemalci naših storitev, graditi na takem profilu zaposlenih, ki s svojim znanjem in pozitivno naravnanostjo vsakodnevno prispevajo k ugledu zavarovalne panoge. Zaposleni morajo imeti jasne etične in moralne vrednote ter se morajo dobro zavedati prednosti in nevarnosti, ki jih prinašajo Facebook in druga družbena omrežja. Tovrstna omrežja namreč zelo vplivajo na ugled posameznika, ki je prisoten v svoji socialni mreži. Navzočnost v socialnih omrežjih prinaša veliko prednosti–Facebook, denimo, posamezniku na primer zagotavlja prepoznavnost, zagotovo pa ima tudi nekaj slabosti.

 

Celotni članek si lahko preberete tukaj. Ogled video predstavitve: