Vlagatelji pozor! KD Skladi v februarju in marcu brez vstopnih stroškov*

Družba KD Skladi je ob začetku leta osvežila paleto KD Krovnega sklada. Sedaj ga sestavlja 14 podskladov, ki vam omogočajo sestavo vaše optimalne naložbene kombinacije. Med njimi lahko davčno ugodno in brez stroškov prehajate ter prilagajate naložbeno strategijo glede na vaše potrebe in vrednote: 

Izberete lahko kratkoročno, zelo varno in stabilno varčevanje v skladu denarnega trga, pri katerem lahko izkoristite boljšo likvidnost naloženih sredstev kot na primer z vezanimi bančnimi vlogami. 
Ali pa izberete srednje in dolgoročno varčevanje v obvezniških in delniških skladih, od osnovnih globalno razpršenih do ožje usmerjenih geografskih in panožnih delniških skladov. 

KD Skladi ponujajo zanimive zgodbe, ki jih lahko podprete: zdrav način življenja, nove tehnologije, trgi v razvoju ... Ob tem, ko varčujete za svoje sanje, hkrati postanete del velikih zgodb. To je širša ideja vzajemnih skladov. V vsaki zgodbi lahko sodelujete ter podprete njeno poslanstvo in vizijo. Skladi so zgodbe svetovnih priložnosti.

Da pa bo odločitev še lažja, so KD Skladi do konca marca pripravili akcijo brez vstopnih stroškov za enkratna vplačila.* 

Vstopite v zgodbo o varčevanju.

Spoznajte razburljive zgodbe skladov na www.kd-skladi.si

*Vsem vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada na podlagi pravilno izpolnjene pristopne izjave, njihova enkratna vplačila pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada od 1. 2. 2013 po 0:01 uri pa do 31. 3. 2013 do vključno 0:01 ure, v navedenem obdobju družba za upravljanje ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja in na spletni strani www.kd-skladi.si. Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave tipa PV, OV ali VP), ki ostanejo nespremenjeni. Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Kluba KD plus oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en, zanj ugodnejši.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad s 14 podskladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si