Višje premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

S 1.10.2006 se bo za 4,4 odstotke povišala premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Adriaticu Slovenici, tako, da bo mesečna premija brez popusta znašala 4.963 tolarjev (20,71 evra*). Premija s popustom, ki jo priznavajo tistim zavarovancem, ki plačujejo premijo z odtegljajem od plače, pokojnine ali preko trajnika pa bo od oktobra dalje znašala 4.814 tolarjev (20,09 evra*) mesečno.

Zavarovalnica je premijo uskladila zaradi naraščanja stroškov zdravstvenih storitev, saj se je rast škod konec leta 2005 in v letu 2006 občutno povečala in v povprečju presega letno rast 10%. Najvišji vpliv na povišanje stroškov zdravstvenih storitev imajo povečani stroški za zdravila, z letno rastjo preko 15% ter odškodnine za nenujne reševalne prevoze, ki imajo letno rast preko 20%.

Sedanja višina premije, ki je bila izračunana oktobra 2005 na povprečju rasti škod zadnjih let med 4% in 6%, takšne višine stroškov ni upoštevala, zato je bila uskladitev premije z rastjo stroškov zdravstvenih storitev nujno potrebna.

Vsi zavarovanci dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj Adriatica Slovenice, zdaj jih 337 tisoč, imajo na voljo brezplačno dodatno storitev, ZDRAVSTVENO INFO ASISTENCO (080 11-24), ki nudi takojšnje neposredne informacije o dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih, informacije o izvajalcih zdravstvenih storitev (bolnišnicah, zdravnikih, specialistih) ter informacije o lekarniških, zdraviliških in drugih storitvah, o povprečnih čakalnih dobah pri posameznih storitvah in pri določenem izvajalcu zdravstvenih storitev, o dežurnih zdravstvenih zavodih in lekarnah ter informiranje in svetovanje o vseh zdravstvenih, tudi nadstandardnih zavarovanjih Adriatica Slovenice.

Kljub povišanju škod na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v Adriaticu Slovenici ocenjujejo, da so poslovni rezultati AS v prvem polletju 2006 dobri, razen pri zdravstvenih zavarovanjih, kjer so poslovanje po prvih šestih mesecih zaključili s pozitivno ničlo.

*Premije v EUR po preračunane po tečaju zamenjave 1 = 239,640 SIT.