Višja premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

S 1. oktobrom 2007 se bo zaradi rasti stroškov zdravstvenih storitev in s tem rasti škod na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj povišala premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Adriaticu Slovenici. Polna mesečna premija brez popusta bo poslej znašala 22,63 evra (do sedaj 20,71 evra). Premija s 3-odstotnim popustom za tiste zavarovance, ki plačujejo premijo z odtegljajem od plače, pokojnine ali preko trajnika, pa bo od oktobra dalje znašala 21,95 evra (prej 20,09 evra) mesečno.

Zavarovalnica je premijo uskladila zaradi naraščanja stroškov zdravstvenih storitev in zdravil, saj so se ti stroški na področju dopolnilnih zavarovanj v zadnjem letu občutno povečali. V Adriaticu Slovenici na podlagi analize gibanja stroškov zdravstvenih storitev, ki je zajela obdobje april 2006 - april 2007 ugotavljajo, da povprečna letna rast škod znaša od 8 do10 odstotkov, obenem pa je analiza pokazala tudi, da k povišanju stroškom zdravstvenih storitev največ prispevata večji obseg stroškov bolnišničnega zdravljenja in večji obseg stroškov zdravil. Oba skupaj predstavljata v zavarovalnici preko 60% vseh stroškov dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Izstopajo še višji stroški zobozdravstvenih storitev in tehničnih pripomočkov. Oktobrsko povišanje znaša 9,27 odstotka, zavarovalnica pa premij dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj ni spremenila leto dni, od oktobra 2006.

V Adriaticu Slovenici ugotavljajo, da so ob dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih na trgu vse bolj zanimiva t.i. nadstandardna zdravstvena zavarovanja, kjer so vodilni ponudnik v Sloveniji z najširšo ponudbo. Najbolj množična so zavarovanja zdravil, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS in zavarovanje samoplačniških storitev v samoplačniških specialističnih ambulantah s tržnim imenom Zavarovanje za krajše čakalne vrste. Prav na področju t.i. nadstandardnih zavarovanj bo zavarovalnica že prihodnjih dneh ponudila pomembne novosti tako za svoje obstoječe, kot tudi za nove zdravstvene zavarovance.

Pri Adriaticu Slovenici je dopolnilno zdravstveno zavarovanih 334 tisoč zavarovancev, kar predstavlja cca. 23,5 odstoten tržni delež, v minulem letu so število zdravstvenih zavarovancev povečali za 21-odstotkov.

Med prednostmi Adriatica Slovenice je tudi sklepanje zdravstvenih zavarovanj prek spleta in brezplačna dodatna storitev, zdravstvena info asistenca (080 11-24), ki nudi takojšnje neposredne informacije o dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih, informacije o izvajalcih zdravstvenih storitev (bolnišnicah, zdravnikih, specialistih) ter informacije o lekarniških, zdraviliških in drugih storitvah ter povprečnih čakalnih dobah.