Višja premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

S 1. januarjem 2009 se bo pri Adriaticu Slovenici zaradi rasti stroškov zdravstvenih storitev ter plač v zdravstvenem sektorju in s tem rasti škod na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja povišala premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Premija s triodstotnim popustom za tiste zavarovance, ki plačujejo premijo z odtegljajem od plače, pokojnine ali preko trajnika - teh je večina, bo znašala 23,85 evra (prej 21,95 evra) oz. 1,9 evra več mesečno.

Osnovna mesečna premija brez popusta bo poslej znašala 24,59 evra (do sedaj 22,63 evra) mesečno. Zavarovalnica premij dopolnilnega zavarovanja ni spremenila več kot leto dni, od 1. oktobra 2007.

Zavarovalnica bo premijo v začetku prihodnjega leta uskladila zaradi naraščanja stroškov zdravstvenih storitev in rasti plač v zdravstvu. Na podlagi analize gibanja stroškov zdravstvenih storitev, ki je zajela obdobje september 2007 - september 2008, ugotavlja, da so se ti v povprečju povečali za preko 6% - najbolj so se podražile storitve v bolnišnicah in specialističnih ambulantah. Izstopajo tudi višji stroški zobozdravstvenih storitev, tehničnih pripomočkov, reševalnih prevozov kot tudi razširjeni program zdravstvenih storitev. Obenem je analiza pokazala, da bo dodatno k občutnem povišanju stroškov v naslednjem letu, ko bo podražitev stopila v veljavo, prispevalo tudi povišanje cen zdravstvenih storitev zaradi povečanja plač v zdravstvu. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev v zdravstvu namreč predstavljajo kar okrog 60 odstotkov v strukturi cene zdravstvene storitve.

Pri Adriaticu Slovenici je dopolnilno zdravstveno zavarovanih tristo štirideset tisoč zavarovancev, kar predstavlja nekaj več kot triindvajsetodstotni tržni delež, število zavarovancev vsako leto konstantno narašča. Sicer je AS na zdravstvenem področju vodilna zavarovalnica na področju nadstandardnih zavarovanj.

Adriatic Slovenica želi svoje zavarovance dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja obvestiti tudi o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, saj socialno ogroženim zavarovancem ne bo treba več plačevati premije. S 1.1.2009 stopi v veljavo novela ZZVZZ-K, (Ur.I. 76/2008, 6. člen), po kateri bodo lahko socialno ogroženi zavarovanci z izdano odločbo o socialni pomoči oproščeni doplačila. Plačevanje doplačil bo s tem prevzela država preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Za občane, ki so dopolnilno zavarovani, bo polica dopolnilnega zavarovanja za čas veljave odločbe o socialni pomoči mirovala, v tem obdobju pa jim ne bo potrebno plačevati premije.

V Adriaticu Slovenici ugotavljajo, da so ob dopolnilnem zavarovanju za zavarovance zelo zanimiva tudi nadstandardna zdravstvena zavarovanja, kjer so vodilni ponudnik v Sloveniji z najširšo ponudbo. Za zavarovance, ki pri njih sklenejo dopolnilno zavarovanje, nudijo pri posameznih paketih popuste, ki znašajo od 20 do 30 odstotkov. Najbolj množično je še vedno zavarovanje samoplačniških zdravil (oz. zdravil na beli recept), zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS in zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah. Prav na področju nadstandardnih zavarovanj bo zavarovalnica v kratkem ponudila pomembne novosti, ki bodo dostopne po ugodnih cenah, nadstandardno zavarovanje pa lahko sklenejo tudi tisti, ki niso zdravstveni zavarovanci Adriatica Slovenice.

Zdravstveno zavarovanje je možno skleniti tudi na http://www.adriatic-slovenica.si/. Vse dodatne informacije so na voljo po telefonu080 1110 - brezplačni zdravstveni info asistenci, ki nudi takojšnje neposredne informacije o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, informacije o izvajalcih zdravstvenih storitev (bolnišnicah, zdravnikih, specialistih) ter informacije o lekarniških, zdraviliških in drugih storitvah ter povprečnih čakalnih dobah v javnem sistemu.