Vas navdušujejo nova znanja in dobre prakse?

Ustvarjalnost in inovativnost omogočata boljše timsko delo, prilagajanje tržnim spremembam in lažje sprejemanje poslovnih odločitev. Zato sta v zavarovalnici izobraževanje in razvoj zaposlenih prepoznavni vrednoti družbe. 
 
V Akademiji AS smo usmerjeni v sodobne metode poučevanja, organiziramo tudi številne delavnice za prepoznavanje ključnih kompetenc zaposlenih pri delu in iskanja rešitev. Poseben poudarek namenjamo izobraževanju perspektivnih kadrov in vodij.
Družba, trg dela in zahteve potrošnikov se nenehno spreminjajo, pojavljajo se nove zahteve po znanju, kompetencah in izobrazbi.
 
Zaposlenim zato omogočamo vrsto možnosti za razvoj kompetenc in osebno rast. 
 
Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost ter tako motiviramo posameznike in time, da omogočajo spremembe v podjetju. Odražajo se pri izbiri novih sodelavcev, klimi v zavarovalnici, sodelovanju med zaposlenimi in poslovnimi partnerji, razvoju zavarovanj in storitev ter spremembah v organizacijski strukturi. Pri tem oblikujemo ustvarjalne time, ki sodelujejo pri iskanju in odkrivanju rešitev za najrazličnejše izzive.