Varja Dolenc v tričlanski upravi Adriatica Slovenice

Koper, 16. 1. 2014 - V Adriaticu Slovenici (AS), drugi največji slovenski zavarovalnici, so okrepili upravo, ki bo poslej tričlanska. Mag. Varja Dolenc je delo v AS-u pričela decembra lani kot svetovalka uprave za področje financ in računovodstva. Uveljavljena ekonomistkain magistrica znanosti s 17-letno kariero na bančnem področju in bogatimi izkušnjami z vodstvenih mest v naši največji banki je nastopila mandat v upravi AS-a 13. januarja 2014, ko ji je Agencija za zavarovalni nadzor podelila dovoljenje za opravljanje članice uprave. V upravi zavarovalnice, ki jo uspešno vodi dolgoletni predsednik uprave Gabrijel Škof, bo Dolenčeva odgovorna za finance, računovodstvo, zakladništvo in kontroling. Tretji član uprave je še Nizozemec Willem Jacob Westerlaken.

Spomnimo, da je AS po prvih ocenah leta 2013 zbrala za 306 milijonov evrov bruto premij in izplačala za 210 milijonov evrov škod. Najpomembnejši poslovni dogodek, ki je zaznamoval njihovo lansko poslovanje, je bilo združevanje s sestrsko družbo KD Življenje in prenos vseh življenjskih zavarovanj KD Življenja na Adriatic Slovenico 1. oktobra. Kot poudarjajo, zdaj nudijo strankam konkurenčne in udobne, hkrati pa najširše zavarovalne storitve v Sloveniji pod eno streho. Z združitvijo je AS še utrdila drugo mesto na slovenskem zavarovalnem trgu, kjer dosega (podatki do konca novembra 2013) že 15,25-odstotni delež (v 2012 12,90-odstotni) med slovenskimi zavarovalnicami. Pomembno se je seveda povečal njihov tržni delež na področju življenjskih zavarovanj (z 2,10 odstotka v 2012 na 10,45-odstotni delež).

AS, ki je del Skupine KD Group, od oktobra 2007 vodi predsednik uprave Gabrijel Škof: "V 2014 ostajamo v celoti usmerjeni v naše stranke, saj ne želimo le zadovoljnih, temveč navdušene stranke. Prilagajmo se razmeram, poseben poudarek namenjamo osebnim in asistenčnim zavarovanjem. Obdržati želimo vodilni položaj inovatorja na trgu zavarovanj in na področju naprednih storitev, naš najpomembnejši cilj je ohranitev obsega premije in posledično večanje tržnega deleža, saj se zavarovalni trg zaradi že dve leti sooča s padcem," letošnje načrte pojasnjuje Škof.

Nadzorni svet zavarovalnice je novembra lani imenoval v upravo AS-a še dolgoletnega zavarovalničarja Matijo Šenka, ki bo svojo funkcijo prav tako nastopil ob pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor.