V Akademiji AS se zaposleni vedno lahko naučijo nekaj novega

V zavarovalnici v pripravo izobraževalnih programov vključujemo tudi spletno učenje. V dobro založeni spletni knjižnici so zaposlenim na voljo bogata produktna gradiva, gradiva s področja računalniškega znanja in zavarovalno-strokovnega znanja.
 
Pri vsestranskem razvoju zaposlenih skrbimo, da je njihova izkušnja v procesu neformalnega izobraževanja čim bolj pozitivna, znanje pa bogatimo z izkušnjami in dobrimi praksami iz različnih timov. Poleg tega v Akademiji AS skrbimo tudi za razvoj mladih štipendistov in dijakov, ki jim nudimo pridobitev izkušenj že v času študija ali šolanja.  
 
Udeležencem izobraževanja v Akademiji AS omogočimo učinkovito in hitro pot do kakovostnega in strokovnega znanja ter veščin. Ker se zavedamo, kako pomembno je, da zaposleni pridobivajo znanja po načelih zanesljivega, uglednega in družbeno odgovornega podjetja, pripravljajo izobraževanja kompetentni interni predavatelji in priznani strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji. 
Ponosni smo na odlično ekipo internih predavateljev, ki jih odlikujeta pedagoška odličnost in sodobne metode, s pomočjo katerih zagotavljamo nenehno izobraževanje in prenos dobrih praks. Zato vsako leto podelimo tudi naziv predavatelja leta.