Uspešno poslovanje Adriatica Slovenice v 2014

Koper, 4. 12. 2014

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS), ki po tržnem deležu zaseda trdno drugo mesto med slovenskimi zavarovalnicami, je tudi letos poslovala uspešno. V prvih desetih mesecih je zbrala za 248 mio evrov bruto premije in izplačala za 170 mio evrov škod. Zavarovanci pa jo po zadovoljstvu postavljajo na prvo mesto.
Z donacijo 4.000 evrov so podprli projekt podariMalico, ki zagotavlja šolske obroke otrokom iz socialno šibkejših družin.

Po neuradnih napovedih naj bi ob koncu 2014 obračunali za 298 mio evrov bruto premij in izplačali za 217 mio evrov škod. Predsednik uprave Gabrijel Škof je povedal, da so letošnje naravne nesreče (žled februarja, jesenska neurja in poplave) povzročile zavarovancem za skupno 2 mio evrov škod. Poudaril je, da postavljajo družbeno odgovorno poslovanje na najvišje mesto.


Za še boljše komuniciranje z zavarovanci so prav danes objavili novo korporativno spletno mesto www.as-skupina.si, ki obiskovalcem ponuja popoln vpogled v poslovanje. Ponosni so tudi na rezultate raziskave Ugled podjetja 2014 (Kline&partner), ki kažejo, da je ugled zavarovalnice od lani zrasel za 7 mest in da med finančnimi institucijami zdaj zasedajo 2. mesto po ugledu. AS zaposluje 1.034 ljudi, ki so zagotovo največji kapital podjetja. V povprečju se je letos vsak zaposleni izobraževal 46 ur, največ pozornosti pa namenjajo izobraževanju zavarovalnih zastopnikov, ki so najpomembnejši stik strank z zavarovalnico. Prizadevanja po kakovostni storitvi in strokovnem svetovanju prepoznavajo tudi stranke. Kot je izpostavil član uprave W. Jacob Westerlaken, rezultati raziskave Zavarovalniški Monitor 2014 (Gfk Slovenija) dokazujejo, da ima AS največ zelo zadovoljnih zavarovancev. Zagotavljanje celovite varnosti posameznika ostaja temeljno vodilo ob razvoju novih zavarovanj in storitev. AS je vodilni ponudnik nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj, v začetku leta pa bodo na trgu ponudili izjemno zanimivo pokojninsko zavarovanje AS in ponudili rešitve za dolgoročno varčevanje, namenjeno obdobju po upokojitvi. Znano je, da se bo zaradi staranja prebivalstva v Sloveniji nižal zagotovljeni delež pokojnine, zato prehaja skrb za zagotavljanje finančne varnosti v starosti vse bolj na posameznika.
AS presega razpoložljivi kapital na področju življenjskih zavarovanj za 17 odstotkov, na področju premoženjskih zavarovanj pa kar za 73 odstotkov, je pojasnila članica uprave mag. Varja Dolenc, ki se je upravi zavarovalnice pridružila v začetku  leta. K poslovanju zavarovalnice v 2014 je pomembno prispevala rast delniških naložb in nizka inflacijska pričakovanja, ki so ugodno vplivala na rast dolžniških vrednostnih papirjev znotraj naložb. AS je pomembni vlagatelj v slovensko gospodarstvo in državo, saj okoli 30 odstotkov portfelja vrednostnih papirjev investira na slovenskem trgu. Ponosni so tudi na mednarodno bonitetno oceno BBB-, ki jo je AS pridobil od bonitetne agencije Fitch, za gibanje bonitetne ocene pa oceno »stabilno«.

V začetku leta se je upravi družbe pridružil tudi član Matija Šenk. Poudaril je, da se AS intenzivno pripravlja na evropsko direktivo Solventnost 2, ki prične veljati 1.1.2016. Direktiva s seboj prinaša nekoliko strožje, na tveganjih temelječe kapitalske zahteve, ki spodbuja in zavarovalnicam nalaga aktivnejše in učinkovitejše upravljanje tveganj, s katerimi se soočajo in skozi to še dodatno ščiti zavarovance. AS se zaveda zahtevnosti prehoda na novo ureditev, zato v zavarovalnici teče poseben projekt, ki zavarovalnico pripravlja, da bo v popolnosti in pravočasno izpolnjevala vse zahteve direktive. Hkrati vzpostavljajo tudi sistem upravljanja s tveganji, ki bo skozi boljše zaznavanje, razumevanje in obvladovanje tveganj prinašal družbi večjo dodano vrednost. To bodo dosegli tudi s posebno programsko rešitvijo, ki jo uvajajo prav v podporo izpolnjevanju zahtev direktive. Rezultati vseevropskih zavarovalniških stresnih testov, ki jih je predpisala EIOPA dokazujejo, da Adriatic Slovenica že zdaj presega zahtevani kapital in je kapitalsko stabilna in varna zavarovalnica.

 

Tudi v prihodnje ostaja AS pomemben podpornik okolja na športnem, kulturnem, izobraževalnem in zdravstvenem področju, kjer podpira vrsto nacionalnih in lokalnih projektov. Letos so z defibrilatorji opremili 9 slovenskih regijskih središč (Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj, Postojna in Koper) in skupno namestili 12 defibrilatorjev, saj so z njim opremili tudi Arboretum Volčji Potok. Posebno podporo so letos izkazali tudi projektu podariMalico, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča šolsko prehrano. K darovanju so povabili tudi svoje zavarovance in danes direktorju projekta Vladimirju Balukčiću izročili donacijo v višini 4.000 evrov, ki zadostuje za približno 1.651 šolskih malic.

#  #  #

 

Več informacij: Adriatic Slovenica d.d., Odnosi z javnostmi, 05/66 43 420, 05/ 66 43 406, lea.cimpermanacman@as.si; olga.pejovic@as.si; jana.smajgl@as.si; www.as.si