Tudi letos s certifikatom dobre organizacijske energije

Intenzivnost organizacijske energije je tesno povezana z uspehom podjetja  in delovno uspešnostjo, zato smo v Adriaticu Slovenici že tretje leto sodelovali v  nacionalni raziskavi merjenja organizacijske klime. Ob merjenju se upoštevajo vsi  poglavitni elementi motivacije, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. 
Raziskava tako prinaša še nove dimenzije merjenja intelektualnega, čustvenega in vedenjskega potenciala ljudi. Letos je naša zavarovalnica prejela kar dve nagradi. Zaradi visokega indeksa organizacijske energije smo ponovno za eno leto prejeli certifikat Dobra energija. Ker pa smo dosegli najvišji indeks organizacijske energije v panogi FINANČNE STORITVE, smo že tretjič prejeli tudi nagrado za najboljši indeks organizacijske energije v panogi.
 
Direktorica tima Kadri Vlasta Lenardič (levo)
na uradnem dogodku ob podelitvi priznanja.