Tina Dobrajc v AS Galeriji

Ljubljana, 8. december 2016 - V AS Galeriji je na ogled slikarska razstava Tine Dobrajc Na senčni strani Alp. Dobrajčeva razstavlja nov cikel slik, ki jih je ustvarila v zadnjih treh letih. Razstava šestih del nakazuje novo temo v njenem slikarskem opusu. 
 
Osrednja tema je raziskovanje ženskih in feminističnih tematik v sodobnem prostoru, katerega glavni motiv sta ženski lik in tradicionalno slovensko okolje, okoli katerega se prepleta večina vizualne pripovedi razstave. Poleg ženskega lika so v njena dela vtkani še folklorni elementi, ki jih povezujemo s simbolom slovenstva, naroda, zapuščine in njegove miselnosti. Dobrajčeva se je osredotočila bolj na pojavno zaznavo ženskega lika in ne toliko na deklarativni feminizem. Skupna nit njenega raziskovanja sta ženska in njena vloga oziroma identiteta v družbi. Zaradi razvoja nekaterih nedavnih dogodkov, povezanih z ženskimi pravicami, se je umetnica odločila za tak naslov razstave, ki zajema pomembnejše poglede njenega ustvarjanja. 
 
Na včerajšnjem (7. 12. 2016) odprtju razstave v AS Galeriji je Tina Dobrajc povedala: »V svojem slikarstvu in videu pretežno črpam iz množične kulture in folklorne zapuščine. Vprašanja o ženski identiteti in ženskem spolu postavljam v različne kontekste stereotipnega poigravanja z žensko ikonografijo, z njenim umeščanjem v »neprimerne« in nepričakovane situacije. Skozi ta konceptualni pristop želim osvetliti vlogo in odnos do ženske. V projektu Na senčni strani Alp se osredotočam v raziskovanje ženskih in feminističnih tematik znotraj sodobnega prostora. Ker se zavedam, da je tovrstna problematika v sodobni likovni produkciji znotraj teoretično-konceptualnih zvrsti dobro pokrita, svoj pristop do družbene problematike snujem na sami pojavni zaznavi ženskega lika in ne z deklarativnim feminizmom. Skupni imenovalec mojega raziskovanja je preizpraševanje ženske vloge skozi feministično logiko, kjer pa ne gre za kričeči teoretični feminizem, temveč za spraševanje o reprodukciji identitet in vsiljevanjem etiketnih politik znotraj družbe.«
 
Likovni kritik Vladimir P. Štefanec je na odprtju izpostavil: »Tina Dobrajc je nadvse občutljiva umetnica, ki se s svojimi slikami – nekatere so pravi umetniški kriki –, med drugim sprašuje o trpkih določenostih tradicionalnega slovenskega okolja, o domačijski zatohlosti, zaradi katere smo vse bolj na senčni in vse manj na sončni strani Alp, na kar opozarja že naslov njene razstave.« 
Razstava bo na ogled do 3. marca 2017 v prostorih AS Galerije na Dunajski 63 v Ljubljani. Več o razstavi in umetnici najdete na www.as-galerija.si.
 
Od leve: likovni kritiki Vladimir P. Štefanec, umetnica Tina Dobrajc in Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatic Slovenica
 
 
O AS Galeriji
 
Likovna zbirka Adriatica Slovenice (AS), zbrana v AS Galeriji, je nastala na prelomu let 2007/2008 na pobudo Matjaža Gantarja, idejnega očeta in soustvarjalca zbirke. Poudarek zbirke je na moderni likovni umetnosti, ki jo dopolnjuje tudi nekaj kiparskih del. Z željo, da si številne umetnine slovenskih in tujih avtorjev ogleda tudi širša javnost, so jih začeli razstavljati in so od leta 2013 v AS Galeriji na voljo širšemu krogu ljubiteljev in poznavalcev umetnosti. Za zbirko več kot 1000 del skrbi kustosinja Petra Bizilj Silva. Celotna zbirka AS Galerije in vseh devet dosedanjih večjih razstav je zbranih tudi v virtualni AS galeriji in so dostopna za ogled na povezavi www.as-galerija.si.