Adriatic Slovenica svetuje zavarovancem na poplavljenih območjih

Zavarovanci lahko prijavijo škodo prek škodnega portala in na vseh poslovalnicah.

Koper, 23. 9. 2014 - Zaradi deževja in obsežnih poplav, ki so 13. in 14. septembra prizadele zlasti vzhodno in osrednjo Slovenijo, je nastala velika materialna škoda. Najbolj poplavljena območja so v porečjih Mure in Kolpe, v manjšem obsegu pa tudi Savinje, Pake in Save. Nalivi so v kratkem času sledili predhodnim, zaradi česar se je pretok rek hitro dvignil, številnim plazovom so se pridružili novi. Glede na to, da so najbolj prizadeta področja še vedno poplavljena in škoda še nastaja, nekateri kraji so nedostopni, podatkov o nastali škodi še ni. 

NOVE OCENE ŠKODE ZARADI POPLAV

Po zadnjih ogledih poplavljenih območij ocenjujemo, da bo škoda zaradi poplav precej višja, kot smo pričakovali. Ta bo po najnovejših ocenah lahko presegla 750.000 evrov, pričakujemo pa tudi vsaj 500 prijav naših zavarovancev zaradi poplavljenih nepremičnin.

Na poplavljenih območjih je tim za  reševanje zavarovalnih primerov še isti dan organiziral dodatne ekipe na terenu, je poudaril Miloš Milivojevič, izvršni direktor področja. Kjer se je voda umaknila, so AS-ovi cenilci že obiskali vse naše zavarovance povsod, kjer so bili ogledi že možni. Prve zavarovalnine zaradi poplavljenih nepremičnin je AS izplačal že v začetku prejšnjega tedna.

Adriatic Slovenica zavarovancem na prizadetih območjih svetuje, naj se ne izpostavljajo nevarnostim in najprej poskrbijo za svojo varnost in varnost svojih najbližjih ter naj s prijavo škode ne hitijo. Škodo bodo lahko nemoteno prijavili, ko bo nevarnost minila in bo možen ogled cenilcev. Zavarovalnica prejema prijave škod na ustaljen način v primeru množičnih škod. 

Zavarovanci lahko škodo preprosto in nemoteno prijavijo prek škodnega portala in si tako zagotovijo neposredno komunikacijo s škodnim skrbnikom ter vsa potrebna obvestila ter napotke, škodo pa lahko prijavijo tudi naknadno na poslovnih enotah oz. obvestijo svojega zastopnika.

AS svetuje zavarovancem:

  • ne izpostavljajte se nevarnostim,
  • ko bodo vremenske razmere dopuščale, poskrbite, da se škoda ne povečuje po nepotrebnem,
  • če je mogoče, fotografirajte posledice škode in shranite poškodovane predmete do prihoda cenilca,
  • preverite zavarovalno kritje na svoji polici in prijavite škodo,
  • počakajte ogled cenilcev,
  • cenitve škode po poplavi so možne, ko voda odteče in je zagotovljen varen dostop do poplavljenih krajev.

Deževje (pred 13. septembrom 2014) je povzročilo manjše število in obseg škod. Nastale so na večjem delu Štajerske, Gorenjske, Pomurja in Dolenjske. Ocenjujemo, da so večji del škod zavarovanci že prijavili, AS-ovi cenilci pa v teh dneh zaključujejo z ogledi. Škod zaradi poplav je okoli 150, obseg škod znaša približno 200.000 evrov, škod zaradi plazov je nekaj deset (od tega dve večji v Šaleški dolini), nastale škode ocenjujemo na 180.000 evrov. Zavarovanci so prva izplačila zavarovalnin že prejeli.

Močno deževje, ki se je nadaljevalo po 13. septembru 2014 in visoka podtalnica sta povzročila poplavljanje Mure in Krke s pritoki, manjših potokov na Štajerskem, Koroškem in Prekmurju. Voda že upada, vendar je večina objektov še pod vodo. Na prizadetih območjih zaposleni že zbirajo prijave škod, cenilci pa bodo pričeli z ogledi, takoj ko bo mogoče. Najbolj prizadeta območja so na področju poslovnih enot Murska Sobota in Novo mesto, delno pa tudi na področju enot v Celju in Mariboru, zalitja posameznih objektov pa beležimo tudi drugod. 

Vse poslovne enote Adriatica Slovenice delujejo nemoteno. Zavarovanci se lahko za nasvete in pomoč pri prijavi škode obrnejo na vse naše poslovalnice.

Več informacij: Adriatic Slovenica d.d., Odnosi z javnostmi, 05/66 43 420 in 05/ 66 43 406; pr@as.si in www.as.si.