FATCA sporazum

V skladu z zahtevami Sporazuma, moramo finančne inštitucije s 1. 7. 2014 v Sloveniji identificirati vse stranke življenjskih zavarovanj in evidentirati ali so davčni zavezanci ZDA ali ne. Na podlagi evidence bomo nato o zavarovancih življenjskih zavarovanj, ki so davčni zavezanci ZDA, poročali slovenskim davčnim organom, slednji pa bodo nato poročali davčnim organom ZDA.

 
Za stranke postopek identifikacije ne bo pomenil nobenih dodatnih nevšečnosti, saj se bodo že na prodajnem razgovoru opredelile do tega ali so ameriški davčni zavezanci ali ne.
 
Več informacij o FATCA:
http://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2014/06/FATCA-Informacija-za-javnost-junij-2014.pdf
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/dokumenti/fatca/
http://www.irs.gov/fatca (v angleščini)
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx (v angleščini)