Strategija Adriatica Slovenice 2017 – 2022 /Povzetek in sklic skupščine delničarjev/Imenovanje člana uprave

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, javnost in vlagatelje obvešča, da so bili na seji nadzornega sveta 21. 6. 2017 sprejeti naslednji sklepi:
 
 
»1) Nadzorni svet je sprejel Strategijo Adriatica Slovenice za obdobje 2017 – 2022. 
 
     Povzetek Strategije Adriatica Slovenice 2017 – 2022  je na voljo za ogled na tej povezavi.
 
2) Nadzorni svet je sklical skupščino delničarjev, ki bo 8. 8. 2017 ob 10. uri v prostorih notarja Drava Ferligoja v Kopru, Ferrarska ulica 14.
 
    Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.
 
3) Nadzorni svet je Gabrijela Škofa imenoval za predsednika uprave s petletnim mandatom od 1. 10. 2017 dalje.