Stabilno poslovanje, potrditev bonitetne ocene »BBB-» in razvoj osebnih zavarovanj

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) je v letu 2016 zbrala 303,5 milijona evrov kosmate premije skupaj s prilivi v pokojninske sklade, dosegla čisti poslovni izid v višini 11,9 milijona evrov, donosnost kapitala pa je znašala 12,1 odstotek. Zavarovalnica tudi po tržnem deležu s 15,1-odstotnim deležem ostaja v vrhu slovenskega zavarovalniškega trga.
 
V zavarovalnici AS so kljub vse ostrejšemu poslovnemu okolju, kjer se povečuje konkurenčnost in znižuje donosnost finančnih instrumentov, lani zabeležili rast vseh treh segmentov poslovanja. Najvišjo rast so dosegli pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih (skupaj s prilivi v pokojninske sklade 6,6-odstotno). Na področju premoženjskih zavarovanj so zabeležili 2-odstotno rast, k rasti na področju zdravstvenih zavarovanj pa so največ prispevala dodatna zdravstvena zavarovanja. 
Na drugi strani so se povečali tudi obračunani kosmati zneski škod, ki so se glede na leto 2015 povišali za 2,5 odstotka (skupaj 218,7 milijona evrov). Na področju premoženjskih zavarovanj rastejo predvsem škode avtomobilskih zavarovanj, povečale so se škode zaradi poletnih neurij s točo na vozilih in nepremičninah, povečujejo pa se tudi mednarodne škode in škode tovornih vozil.  Glede na starost portfelja življenjskih zavarovanj so leta 2016 zabeležili tudi rast doživetij, predvsem naložbenih življenjskih zavarovanj. 
Že drugo leto zapored beležijo hitro rast škod v okviru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tako so tudi poslovno leto 2016 na področju dopolnilnih zavarovanj končali z izgubo v višini 1,2 milijona evra.
Zavarovalnici je tudi lani uspela zadržati visoko finančno stabilnost poslovanja, bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-», ki je bila znova potrjena od mednarodne bonitetne agencije Fitch Ratings.
»Zaradi demografskih sprememb smo bili lani osredotočeni predvsem v razvoj osebnih zavarovanj. Na področju zdravstvenih zavarovanj smo ponudili novo storitev – vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki povezuje in nadgrajuje obstoječa zdravstvena zavarovanja z asistenčnimi storitvami. Zavarovancem tako ponujamo jasne in učinkovite rešitve ter tudi izredno dobrodošlo pomoč ob navigaciji po javnem zdravstvenem sistemu. Lani smo svojim zavarovancem kar 4.187-krat poiskali ustreznega specialista ali najkrajšo čakalno vrsto in jim v povprečju zagotovili obisk pri zdravniku specialistu v 10-ih dneh. Druga prelomnica je bila vzpostavitev prve lastne ambulante v Ljubljani Zdravje AS, kar je pomembna razlikovalna prednost naše ponudbe in začetek oblikovanja lastne mreže ambulant v Sloveniji za zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev. Za večjo finančno varnost po upokojitvi pa smo na trgu ponudili novo Pokojninsko varčevanje AS. Zavarovanje omogoča davčno ugodno in optimalno varčevanje, z življenjskimi cikli pa kar največjo mero dolgoročne varnosti naložb« je povedal Gabrijel Škof, predsednik uprave AS.