SPREMEMBE V VODSTVU ADRIATICA SLOVENICE

Na osnovi sklepa nadzornega sveta družbe so se funkcije v upravi zavarovalnice Adriatic Slovenica nekoliko spremenile. NS je za predsednika uprave Adriatica Slovenice na seji, ki se je pravkar zaključila, imenoval Gabrijela Škofa, ki je do sedaj opravljal funkcijo namestnika predsednika uprave, članica uprave pa ostaja Milena Georgievski.

Nadzorni svet je na svoji današnji, prvi seji po izdaji odločbe Agencije za zavarovalni nadzor, ki je 3.9.2007 po več kot letu dni zavrnila zahtevek Aljoše Tomaža za opravljanje funkcije člana uprave v Adriaticu Slovenici, obenem tudi razveljavil sklep z dne 5.7.2006 o imenovanju Aljoše Tomaža za predsednika uprave. Aljoša Tomaž odhaja na novo delovno mesto izven družbe.

Gabrijel Škof bo pričel opravljati funkcijo predsednika uprave na čelu Adriatica Slovenice skladno s sklepom nadzornega sveta 1. oktobra 2007, družba pa bo nadaljevala zastavljeno dolgoročno strategijo razvoja Adriatica Slovenice in sprejeto poslovno politiko v letu 2007.

Nadzorni svet je na današnji redni seji obravnaval še nekaj tem, med drugim je pregledal poročilo o polletnem poslovanju in realizacijo premij in škod v obdobju januar - junij 2007 ter informacijo o poslovanju v juliju 2007. Zbrana premija v prvem polletju dosega skoraj 126 milijonov evrov, kar pomeni 10,2 odstotno rast glede na primerljivo obdobje v preteklem letu, tudi škodni rezultat polletnega poslovanja je v okviru planiranih vrednosti.

Uprava družbe je seznanila nadzorni svet tudi s prvimi ocenami škode, ki jo je zavarovancem Adriatica Slovenice povzročilo neurje in poplave minuli torek. Uprava ocenjuje, da bo Adriatic Slovenica izplačala zavarovancem skupno preko 2 milijona evrov zavarovalnin, več kot 10 % prizadetih zavarovancev pa je do danes že prejelo denar na svoje račune. Ob tem je uprava seznanila nadzorni svet tudi z aktivnostmi zavarovalnice in požrtvovalnim angažiranjem zaposlenih pri reševanju škodnih primerov zavarovancev na prizadetih območjih, ki so do danes že uspeli obiskati praktično vse zavarovance AS-a, ki so prijavili škodo po ujmi.