Spremembe v upravi in nadzornem svetu

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je nadzorni svet sprejel odstop predsednika uprave Gabrijela Škofa z dnem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave za novega predsednika uprave družbe.
 
Hkrati je nadzorni svet za novega predsednika imenoval Gregorja Pilgrama, z odložnim pogojem, ki se izpolni, ko Gregor Pilgram pridobi dovoljenje AZN za opravljanje funkcije člana uprave.  Začasno imenovanje bo trajalo največ leto dni.
 
Od 1.9.2019 dalje je za predsednika nadzornega sveta imenovan Luciano Cirinà, Miroslav Singer pa je imenovan za namestnika predsednika nadzornega sveta.
 
Predmetna informacija je z 27. 8. 2019 objavljena tudi na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/