Spremembe v upravi

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je Gregor Pilgram pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalni družbi. Od 30. 9. 2019 dalje je tako Gregor Pilgram postal novi predsednik uprave družbe.  
 
Predmetna informacija je objavljena na spletni strani irske borze, in je dostopna prek naslednje povezave: www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Announcements/