Skupščina Adriatica Slovenice

Skupščina Adriatica Slovenice

Danes, 3. septembra 2012, se je skupščina delničarjev zavarovalnice seznanila z odstopom Janeza Bojca, dolgoletnega predsednika in člana nadzornega sveta zavarovalnice ter izvolitvijo Matjaža Gantarja na mesto predsednika nadzornega sveta. Janez Bojc je podal odstop z 31. avgustom 2012, nadzorni svet pa je Matjaža Gantarja, dosedanjega člana nadzornega sveta in predsednika upravnega odbora KD Group, imenoval na mesto predsednika s 1. septembrom.

Skupščina delničarjev je sprejela tudi sklep o spremembi statuta zaradi povečanja števila članov nadzornega sveta. Nadzorni svet bo imel odslej osem članov. Pet članov nadzornega sveta izvoli skupščina, trije člani pa so predstavniki delavcev in jih imenuje svet delavcev. Predsednik NS je vedno član nadzornega sveta, ki je predstavnik delničarjev in ga med seboj izvolijo člani nadzornega sveta.

Skupščina je s 6. septembrom 2012 razrešila člana nadzornega sveta Adriatica Slovenice Jureta Kvaternika in za pet let imenovala nove člane nadzornega sveta, in sicer Aljošo Tomaža in Tomaža Butino. Z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register, se za člana nadzornega sveta Adriatica Slovenice imenuje še tretjega novega člana Aleksandra Sekavčnika. Njegov mandat nastopi z dnem vpisa te spremembe statuta v sodni register, izteče pa se hkrati s potekom petletnega mandata članov nadzornega sveta vseh novoimenovanih članov današnje skupščine.

Od 6. septembra dalje bo tako nadzorni svet Adriatica Slovenice deloval v naslednji zasedbi: predsednik Matjaž Gantar, člani Aljoša Tomaž, Tomaž Butina, Aleksander Sekavčnik, Sergej Racman in predstavnika zaposlenih Matjaž Pavlin ter Viljem Kopše. Tretjega predstavnika zaposlenih mora izvoliti svet delavcev Adriatica Slovenice, ki bo pričel kandidacijski postopek za izvolitev novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu.