1 -  Interna raziskava zadovoljstva zavarovancev v Procesa reševanja zavarovalnih primerov 2016; 2 - Raziskava Zavarovalniški monitor (2016)