1 - Raziskava Ugled (Kline&Partner, 2015); 2 -  Raziskava Zavarovalniški monitor (2015); 3 - Interna raziskava zadovoljstva zavarovancev v Procesa reševanja zavarovalnih primerov 2014