Sklic skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 
Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.
 
Družba bo 56. skupščino delničarjev izvedla 18. 2. 2019 ob 13. uri v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.