Sklic skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča, da je sklicana skupščina delničarjev.
 
Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.
 
 
Družba bo 55. skupščino delničarjev izvedla 21. 11. 2018 ob 11. uri v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.