Sklic skupščine delničarjev

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča, da je sklicala skupščino delničarjev.
Sklic skupščine je na voljo na tej povezavi.
 
Družba bo 52. skupščino delničarjev izvedla v torek 30. 5. 2017 ob 15. uri v prostorih notarja Bojana Podgorška v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2.