Seja skupščine delničarjev

Dne 22. 12. 2016 je bila v Ljubljani opravljena 51. seja skupščine delničarjev ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d.
 
Na skupščini je edini delničar KD Group d.d. sprejel sklep, da imenovanje revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o. za revizijski pregled letnega poročila, imenovane že za leto 2016, podaljša še za poslovni leti 2017 in 2018 na skupaj tri poslovna leta.
 
Nadalje je edini delničar sprejel sklep o ponovnem petletnem imenovanju Matjaža Gantarja za člana NS. Sedanji mandat mu namreč poteče 29. 12. 2016.